Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie informuje, że będzie fundować lekarzom i lekarzom dentystom - oczywiście tylko swoim członkom - 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka. „Becikowe" będzie przyznawane na każde urodzone żywe dziecko, zatem rodzice bliźniaków otrzymają 2 tys. zł. Jeśli obydwoje rodzice są lekarzami członkami izby w Warszawie - ta zapomoga przysługuje jednemu z nich.

Świadczenie będzie przydzielane niezależnie od dochodu w rodzinie. Wniosek o „becikowe" należy złożyć w terminie trzech miesięcy od urodzenia dziecka. Inne warunki przyznania „becikowego" to dołączenie aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenia o potwierdzającego opłacanie składek na samorząd lekarski.

Więcej: oil.warszawa.pl