Według Janusza Cichonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - paragon fiskalny, oprócz funkcji kontrolnej osiąganego przychodu, pełnić będzie jeszcze jedną ważną rolę - umożliwi pacjentom możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku ewentualnych reklamacji.

Nowe przepisy zobowiązują lekarzy i lekarzy dentystów do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej (najpóźniej od 1 marca 2015 r.) i to niezależnie od osiąganego obrotu.

Nie będzie także przepisu, zgodnie z którym kasy nie musiał stosować podatnik, o ile liczba świadczonych przez niego rocznie usług, udokumentowanych fakturami, nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców była mniejsza niż 20.

W tej sytuacji dentyści, którzy w 2014 r. nie byli objęci przepisami o stosowaniu kas fiskalnych, muszą taką kasę zakupić i zalegalizować (najpóźniej do 1 marca 2015 r.). Przy czym w okresie przejściowym (styczeń i luty 2015 r.) nie będą ich obowiązywać żadne limity obligujące do wcześniejszego uruchomienia kasy fiskalnej. Sformułowanie „najpóźniej do 1 marca 2015 r." oznacza, że oczywiście sprzedaż ewidencjonowaną można zapoczątkować w dowolnym dniu stycznia lub lutego 2015 r. (po spełnieniu wymogów formalnych uruchomienia kasy).

Do 31 grudnia 2014 r. będą funkcjonowały przepisy, zgodnie z którymi usługi w zakresie opieki medycznej są objęte rocznym limitem obrotu 20 tys. zł, który oblicza się proporcjonalnie do liczby dni w danym roku podatkowym. Do końca 2014 r. dopiero przekroczenie limitu obliguje lekarzy i lekarzy dentystów do rozpoczęcia rejestracji usług z zastosowaniem kasy fiskalnej. Najpóźniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym limit został przekroczony.