• Od 1 lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Podwyżki obejmą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy
 • Ponadto wzrost pensji minimalnej dotyczy techników dentystycznych, asystentki i higienistki dentystyczne 
 • O wzrostach uposażeń decyduje współczynnik przeliczeniowy, przypisany konkretnym grupo zawodowym
 • W przypadku asystentki, higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego sprawa nie jest prosta. Podwyżka będzie bowiem zależała od tego, do której grupy pracodawca zakwalifikuje pracowników
 •  Jeśli do grupy ze współczynnikiem 0,86 od lipca zarobią 4 869,78 zł brutto. Jeśli do grupy ze współczynnikiem 0,78 - 4 416,77 zł brutto

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca

Nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku. Podwyżki obejmą lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów, diagnostów, fizjoterapeutów, ale również personel pomocniczy Ponadto wzrost pensji minimalnej dotyczy również techników dentystycznych, asystentki i higienistki dentystyczne.

Ustawa w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta. Do nowelizacji załączono nową  tabelę płac dla poszczególnych zawodów w ochronie zdrowia. Wymienione są w niej grupy według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i związane z nimi tak zwane współczynniki pracy.

Im wyższy współczynnik, tym wyższe uposażenie minimalne otrzyma pracownik. Najwyższy wskaźnik pracy dotyczy lekarzy albo lekarzy dentystów ze specjalizacją (1,45). Pensja takiego specjalisty (oczywiście ta najniższa) będzie wyliczona poprzez przemnożenie współczynnika 1,45 i, podawanego przez GUS, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Higienistka, asystentka, technik dentystyczny. Kwalifikacja do grupy zawodów jest kluczowa

Jak mają wyliczyć swoje przyszłe pobory technicy dentystyczni oraz asystentki i higienistki stomatologiczne? To zależy w jaki sposób zostaną zakwalifikowani. Do wykonujących inne zawody medyczne, czy do pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.

W nowej tabeli płac obie grupy mają różne współczynniki pensji i w efekcie różne najniższe wynagrodzenia:

 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,

Kwestia ta do banalnych nie należy. Okazuje się bowiem, że jeszcze w końcu grudnia 2021 r. na pytanie o minimalne wynagrodzenie, jakie powinny otrzymywać pracownice zatrudnione na stanowiskach: asystentki stomatologicznej, rejestratorki medycznej, pracownika administracyjnego i sprzątaczki w gabinecie stomatologicznym (chodziło o moc prawną ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która obowiązuje od lipca 2021 r.) prawnicy jednej ze znanych firm zaliczyli wszystkie te osoby do pracowników wykonujących działalność podstawową, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Jeśli byłoby tak istotnie - to w tabeli zawodów asystentki i higienistki stomatologiczne powinny znaleźć się w dziale: Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (bo takie wykształcenie jest na tych stanowiskach wymagane). Dla nich współczynnik pracy ustalony jest w wysokości 0,78.

Zawody medyczne, czy jednak inne

Bezsprzecznie jednak zawody: asystentki, higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego wymienione zostały w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

W kwalifikacjach zawodowych np. higienistka stomatologiczna widnieje pod symbolem 325102 w branży Opieka zdrowotna. Przypisano jej kwalifikacje MED.02: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Jeśli tak, to takim osobom przysługiwałby współczynnik wzrostu płac 0,86

Oczywiście, że pracodawcy skłaniać się będą do pierwszej koncepcji, sankcjonowanej przez niektórych przynajmniej prawników, natomiast pracownicy będą optowali za drugim podejściem do ich usytuowania na rynku pracy.

Niejednoznaczne przepisy dotyczące zawodów medycznych  

- Wciąż nie ma przepisów, które określają wprost definicję pojęcia zawodu medycznego – uważa dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej w wypowiedzi dla infoDENT24.pl.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, istnieje jedynie przepis definiujący pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny. Przepisy tej ustawy za osobę realizującą zawód medyczny uznają zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów, jak i osobę legitymizującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które służą diagnozie, opiece oraz - w miarę możliwości - leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

Według Tadeusza Zdziecha pierwsza grupa, obejmująca zawody regulowane, dotyczy osób których status jest określony ustawowo. Należą do niej np. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, felczerzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni.

Druga grupa, dotyczy osób, które wciąż jeszcze takiego uregulowania nie posiadają.

Pamiętać jednak trzeba że ten stan, za sprawą projektowanej ustawy o niektórych zawodach medycznych, radykalnie się zmieni.

Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym  wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.