• Od 1 lipca niższa stawka podatku dla podatników PIT o rocznych dochodach od 30 tys. do 120 tys. zł
 • Możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od kwoty do opodatkowania. Dla kogo i w jakiej wysokości?
 • Wyższe wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia, jak taka zmiana wpłynie na efektywność prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej?  

Dla kogo niższa stawka opodatkowania PIT 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obniża od 1 lipca dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc.

Chodzi o podatników podatku dochodowego PIT, których dochód w ciągu roku zmieści się w widełkach pomiędzy 30 tys. a 120 tys. zł. W ich przypadku opodatkowanie wyniesie od 1 lipca 2022 r. 12 proc. dochodu minus 3,6 tys. zł.

Podatku nie będą płaciły osoby, których dochód w 2022 r. nie przekroczy 30 tys. zł. Osoby z wyższymi dochodami (ponad 120 tys. zł) zapłacą podatek w wysokości 10800 zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Taka zmiana ma niewątpliwie znaczenie dla lekarzy dentystów prowadzących własne gabinety stomatologiczne. Duża ich część uzyskuje bowiem miesięczny dochód nie przekraczający średnio 10 tys. zł. Zmiana jest tym bardziej znacząca, iż realizujący praktykę indywidualną lekarze i lekarze dentyści nie mają już możliwości wybrania karty podatkowej jako formy płacenia podatków.

Dla kogo ulgi podatkowe w składkach zdrowotnych 

Dla tych, którzy rozliczają się z fiskusem w oparciu o liniową skalę podatkową, podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową - także są pewne bonusy.

Ta grupa podatników będzie mogła pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (do określonego limitu). W przypadku podatku liniowego będzie to kwota 8700 zł. Ryczałtowcy uzyskają prawo do pomniejszenia przychodu o 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych, a korzystający z karty podatkowej - do pomniejszenia podatku o 19 proc. zapłaconej składki.

Zmiana formy opodatkowania. Komu przysługuje? 

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtowych mają zyskać możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. W takim przypadku przez pierwszą połowę 2022 r. będą opodatkowani w formie ryczałtu, a przez drugą połowę według skali podatkowej. Zmiana formy opodatkowania w drugą stronę nie będzie możliwa.

Preferencje i ulgi prorodzinne

Pojawi się także kolejna ulga podatkową dla tych, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywały władzę rodzicielską (pełniły funkcję opiekuna prawnego). Warunek - dziecko musi z nimi zamieszkiwać. W takim przypadku nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego od rocznego dochodu do 85528 zł. Podobna ulga dotyczyć ma osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ustawa wprowadza także wyższy odpis jaki może być przekazany na organizację pozarządową. Wzrośnie on z 1 proc. do 1,5 proc.

Wyższe minimalne wynagrodzenia. Jakie implikacje?

W tym samym czasie, a więc od 1 lipca zapowiadane są zmiany w minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (projekt ustawy procedowany w Sejmie). O ile zmiany wejdą w życie, to więcej będą zarabiali ci, którzy osiągają minimalną płacę, także lekarze i lekarze dentyści.

Czy to dla nich dobra wiadomość? Niekoniecznie. Mało jest stomatologów, którzy pracują na etacie. W ich przypadku ta forma zatrudnienia nie jest popularna. Co więcej większe pensje minimalne mogą negatywnie wpłynąć na dochody osiągane z prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej.

W zasadzie prawie każdy lekarz dentysta, będący właścicielem gabinetu stomatologicznego, zatrudnia (często na etacie) pomoc dentystyczną, higienistkę stomatologiczną, rejestratorkę. Osoby te często zarabiają minimalną krajową. Podwyższenie wysokości wynagrodzenia skutkować będzie wyższymi kosztami uzyskania przychodu. Tak więc dochód do opodatkowania automatycznie spadnie. Należy spodziewać się odchodzenia od zatrudniania pracowników na rzecz współpracy podmiotów gospodarczych. Co i dotychczas było dość częstą praktyką.

Jaki wzrost minimalnych wynagrodzeń

Propozycje senatorów, zwiększające o 0,25 proc. współczynniki określające minimalne wynagrodzenia dla pracowników medycznych oraz okołomedycznych (wobec propozycji członków Sejmowej Komisji Zdrowia) oznaczałyby konieczność znalezienia dodatkowych ok. 14 mld zł w skali roku. Na takie obciążenie nie chce przystać Ministerstwo Zdrowia.

Tak czy inaczej projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia (w wersji z podwyższonymi współczynnikami) trafić ma pod obrady Sejmowej Komisji Zdrowia 22 czerwca. Niewielkie są szanse na to, żeby posłowie z tej Komisji przesłali do dalszego procedowania projekt z senackimi poprawkami.

Tabela płac minimalnych w wersji "sejmowej" 

Tabela płac minimalnych w wersji przyjętej przez sejmową Komisję Zdrowia (bez 0,25 proc. korekty Senatu)

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto (współczynnik 1,45);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto (współczynnik 1,29);
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji  wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto (współczynnik 1,19);
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto (współczynnik 0,95);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto (współczynnik 1,02);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto (współczynnik 0,94);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto (współczynnik 0,86);
  Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto (współczynnik 1,0);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto (współczynnik 0,78);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto (współczynnik 0,65).