• Kończy się okres konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług
  • Celem projektu nowego rozporządzenia jest obniżenie stawki podatku, oraz określenie warunków stosowania nowych, obniżonych  stawek 
  • Rozporządzenie resortu finansów pomija  część produktów medycznych, dla których stawka obniżona VAT została zapisana w ustawie

Nowe obniżone stawki VAT

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. 

Główna zmiana to wykreślenie z obecnie obowiązującego rozporządzenia części zapisów, dotyczących zastosowania stawki obniżonej do niektórych wyrobów medycznych.

8 proc. VAT na wyroby medyczne

Na mocy nowej ustawy o wyrobach medycznych został zmieniony załącznik do ustawy o VAT, wskutek czego obniżona 8 proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie do wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych, w rozumieniu unijnych przepisów w sprawie wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Według znowelizowanego załącznika do ustawy o VAT stawka obniżona będzie także stosowana do usług naprawy i konserwacji wyrobów medycznych.

- Z uwagi na powyższe uregulowania zmieniające przepisy ustawy o VAT, wprowadzane nową ustawą o wyrobach medycznych, nie będzie już konieczności utrzymywania przepisów wprowadzonych w załączniku do rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r., zawierającym wykaz towarów objętych stawką 8 proc. (…) – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. - Z uwagi na wprowadzane ustawą o wyrobach medycznych regulacje istnieje konieczność uchylenia ww. przepisów, tj. poz. 6-8 załącznika do rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. – dodano.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 maja 2022 r.