PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

NRL wciąż walczy o paragony fiskalne bez informacji o procedurze medycznej

Autor: miro • Źródło: NRL/ms
23-12-2013, 10:30
NRL wciąż walczy o paragony fiskalne bez informacji o procedurze medycznej Maciej Hamankiewicz, prezes NRL wciąż walczy o paragony fiskalne bez informacji o procedurze medycznej (foto: Fotolia/PTWP)
Maciej Hamankiewicz chce, aby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił ministrowi finansów racje lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie nieujawniania na paragonach fiskalnych nazw realizowanych procedur medycznych.

Walka o zachowanie tajemnicy lekarskiej trwa od wielu miesięcy. Spór powstał w wyniku wejścia w życie 1 kwietnia 2013 r. rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W nim oto (w par. 8 ust. 1 pkt. 6) nałożono na podmiot, realizujący ewidencję obrotów za pomocą kasy rejestrującej, obowiązek wskazania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację.

Dla ministra finansów - w ocenie NRL - nie ma różnicy między sytuacją gdy podatnik zamawia usługę u hydraulika lub u stolarza, a tym gdy zmuszony jest skorzystać z usług lekarza i lekarza dentysty.

W ocenie NRL konieczność umieszczenia na paragonie fiskalnym nazw usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej narusza prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji związanych z leczeniem (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Takiej opinii nie podziela Ministerstwo Finansów, które uważa, iż konieczność wpisania na paragonie fiskalnym nazwy jednoznacznie identyfikującej usługę medyczną nie narusza tajemnicy lekarskiej, ponieważ paragon nie zawiera danych osobowych pacjenta.
Inne zdanie w tej sprawie ma samorząd lekarski i zwraca uwagę ministrowi finansów na dwie kwestie.

Pierwsza to ta, że na żądanie pacjenta na paragonie musi zostać zamieszczony jego numer NIP. Takie żądanie może być powszechne, zważywszy, że wielu podatników chce posiadać dowody poniesionych - czasami niemałych - wydatków.

Druga to ta, że coraz powszechniejsza zapłata za usługę przy pomocy karty płatniczej, wskazuje na imię i nazwisko płatnika. Nie jest dużym problemem ustalenie wówczas kto, kiedy i z jakiej usługi medycznej korzystał płatnik.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że dla celów podatkowych wystarczające byłoby wskazanie na paragonie fiskalnym określenia „usługa dentystyczna" z dodatkowym oznaczeniem, że chodzi o zwolnioną od podatku VAT usługę służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku od towarów i usług). Z kolei usługi medyczne służące innym celom, określone byłyby jako te, które nie są zwolnione od opodatkowania.

NRL argumentuje, że pacjent może zawsze zidentyfikować udzieloną mu usługę poprzez wgląd w dokumentację medyczną, której prowadzenie jest ustawowym obowiązkiem lekarza. Paragon fiskalny w tym wypadku nie jest jedynym dokumentem identyfikującym wykonaną usługę.
Wydaje się jednak, że minister finansów wyżej niż tajemnicę lekarską ceni sobie łatwość kontroli lekarzy dentystów, a dokładniej wiedzę czy udzielona usługa faktycznie może ze zwolnienia z opodatkowania skorzystać lub czy z takie zwolnienie w konkretnym przypadku nie przysługuje.

Przypomnijmy, że medycy, którzy osiągnęli poziom obrotu ustalony w rozporządzeniu ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012, poz. 1382) zobowiązani są zakupić kasę fiskalną i rejestrować obrót za jej pomocą.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH