Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu (lekarz stażysta) zapłaci 10 złotych miesięcznie.

Według przepisów obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz stażysta został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej lub utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Składek nie płacą m.in. lekarze, którzy ukończyli 75 lat oraz skreśleni z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.

Od 1 października 2008 roku lekarze płacą składkę w wysokości 40 złotych.