• W 2023 r. nie będą funkcjonowały na szczeblu centralnym (NRL) fundusze stypendialny i wydawniczy
  • W przyszłym roku przestanie docierać do każdego lekarza i lekarza dentysty papierowe wydanie „Gazety Lekarskiej”
  • ORL w Krakowie chce uruchomić dla tamtejszych lekarzy i lekarzy dentystów fundusz stypendialny w ramach krakowskiej izby 

ORL w Krakowie zbiera pomysły na wydanie pieniędzy

W związku z likwidacją na szczeblu NRL funduszu stypendialnego i wydawniczego ORL w Krakowie zaprosiła swoich członków do nadsyłania propozycji mających pomóc w tworzeniu przyszłorocznego „lekarskiego budżetu samorządowego”.

Pomysły i podpowiedzi powinny być przesyłane na adres mailowy biuro@oilkrakow.org.pl.

Bez funduszu stypendialnego i wydawniczego NRL

System przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej na rozwój zawodowy lekarzy do 35 roku życia przestaje funkcjonować. Stypendia były przyznawane jednorazowo w wysokości do 10 tys. zł. Otrzymane dofinansowanie można było przeznaczyć na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich.

Nie będzie też na szczeblu centralnym funduszu wydawniczego. Środki te były przeznaczane na współfinansowanie wydawnictw książkowych lub audiowizualnych, których autorami są lekarze i lekarze dentyści.

Jak wiadomo od 1 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana zasad opłacania składek członkowskich, których wysokość podniesiona została z 60 do 120 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu odpisów z 15 do 10 proc. na funkcjonowanie NRL. W tej sytuacji wiele zadań związanych z nakładami finansowymi powinno znaleźć się w gestii okręgowych izb lekarskich. Ich budżet bowiem znacząco wzroście w przeciwieństwie do puli pieniędzy, która trafi do NRL.

„Gazeta Lekarska” elektronicznie

Jak informuje prezes OIL w Krakowie w przyszłym roku przestanie docierać do każdego lekarza i lekarza dentysty papierowe wydanie „Gazety Lekarskiej”. W I połowie roku przewiduje się tylko trzy takie wydania w pełnym nakładzie. Prawo do prenumeraty w formie drukowanej zachowaliby tylko lekarze powyżej 70. roku życia oraz ci, którzy zadeklarują wolę otrzymywania „Gazety Lekarskiej” na papierze.