Spór ze spadkobiercami byłych właścicieli toczył się przez 10 lat. Wyrok NSA  oddalił skargę kasacyjną.

Co to oznacza dla przychodni stomatologicznej NZOZ Citodent – czas pokaże.

Na razie oznacza to tyle, że wreszcie będzie można podejmować jakieś decyzje wobec tego zabytkowego budynku, który jest w coraz gorszym stanie. - Dotychczas inwestycje były bardzo utrudnione – przyznał Filip Pietrzyk, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami i geodezji w kieleckim ratuszu.

Nieruchomość o pow. ok. 2 tys. mkw. była wywłaszczona w 1972 r. na potrzeby wydziału zdrowia wojewódzkiej rady narodowej. Spadkobiercy dowodzili, że nie dochowano terminów obligujących do wykorzystania nieruchomości na cele użyteczności publicznej.

Więcej: : kielce.wyborcza.pl