Trwa konkurs ofert, którego przedmiotem jest udzielanie świadczeń stomatologicznych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

Liczba osadzonych uprawnionych do opieki stomatologicznej - 444 osoby.

Liczba godzin: nie więcej niż 20 miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizowania umowy: ambulatorium Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2022 r. - sekretariat Zakładu Karnego w Nowym Sączu, ul. Pijarska 1