Obowiązuje nowa opłata za zarejestrowanie m.in. praktyki stomatologicznej i zmianę wpisu w rejestrze praktyk stomatologicznych.

24 stycznia 2022 r. ukazało się w Monitorze Polskim obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r., czyli kwotę, od której wylicza się opłatę za wpis do rejestru lub zmianę w rejestrze praktyk.

Obecnie obowiązujące opłaty:
- za zarejestrowanie praktyki 118 zł,
- za zmianę wpisu w rejestrze praktyk 59 zł.

Potwierdzenie opłaty załącza się do elektronicznego wniosku o wpis/zmianę w praktyce w systemie RPWDL.