Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała 23 marca 2021 r.  o decyzji  Premiera umarzającej 25 proc. subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju jedynie tym podmiotom gospodarczym, które skorzystały z Tarczy 2.0.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny wnosi o umorzenie tej podlegającej zwrotowi części subwencji (po raz pierwszy samorząd apelował o to już 20 listopada 2020 r. ) . NRL przypomina o trudnej sytuacji przedsiębiorstw medycznych, w szczególności podmiotów realizujących świadczenia inne niż w zakresie leczenia szpitalnego i POZ. Dotyczy to również podmiotów nieposiadających umowy z NFZ, które także  zabezpieczają potrzeby zdrowotne pacjentów.

Bliski kontakt z pacjentem będący nieodłączną cechą większości świadczeń zdrowotnych powoduje nieprzerwanie od początku epidemii duży stan zagrożenia placówek medycznych i ich personelu. Jednocześnie fakt, iż placówki ochrony zdrowia nie stały się ogniwem rozprzestrzeniania zakażeń wirusem SARS jest dowodem dużego zaangażowania i nakładów poniesionych na reorganizację poradni i wdrożenie odpowiednich procedur, podkreśla Prezydium NRL.

Pomimo braku (z nielicznymi wyjątkami) administracyjnego zakazu działalności leczniczej, właśnie z uwagi na wyżej wspomniane względy, placówki medyczne podlegały obostrzeniom na mocy wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń Ministra Zdrowia. Skutkowały one m.in koniecznością zmniejszenia liczby przyjmowanych pacjentów, a co za tym idzie - spadkiem przychodów.

Jak dotąd, poza elementami Tarczy 1.0 placówki ochrony zdrowia nie doczekały się wsparcia, nie licząc 3 procentowego dodatku do faktur wystawianych od lipca ub.r. Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jakiekolwiek ułatwienia w wykonywaniu obowiązków administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej ustały we wrześniu ubiegłego roku a cały czas wdrażane są kosztowne reformy (np. w obszarze cyfryzacji opieki zdrowotnej).

Stąd  umorzenie podlegającej zwrotowi 25 proc.  subwencji PFR podmiotom wykonującym działalność leczniczą to całkowicie racjonalny i niezbędny krok.