• Według planu finansowego NFZ na 2023 r. (z 27 stycznia) na stomatologię zostanie przeznaczona kwota 2,8 mld zł
 • Średni wzrost nakładów na stomatologię w 2023 r. wobec 2022 r. wyniesie 16,8 proc. 
 • Okazuje się, że na terenie woj. świętokrzyskiego nastąpi nominalny spadek nakładów na stomatologię w 2023 r. wobec 2022 (o 1,2 proc.). Znikomy wzrost pieniędzy wystąpi w woj. łódzkim 4,9 proc., podlaskim 4,8 proc. i mazowieckim 3,9 proc.

Wysokie dysproporcje w dynamice nakładów na stomatologię

Z porównania danych, zawartych w ostatecznym planie finansowy NFZ na 2022 r., z kwotami ujętymi w Zarządzeniu NR 16/2023/ Prezesa NFZ z 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego NFZ na 2023 r. wynika, m.in. że:  

 • Wśród OW NFZ, na terenie których najbardziej wzrosły nakłady na stomatologię w 2023 r. (wobec 2022 r.) znalazły się: Śląski OW 70,4 proc., Lubuski 38,3 proc., Wielkopolski 25,9 proc. oraz Podkarpacki OW 25,4 proc.
 • Nominalny spadek nakładów na stomatologię nastąpi na terenie Świętokrzyskiego OW NFZ (o 1,2 proc.), a małe wzrosty nakładów dotyczą woj.: mazowieckiego 3,9 proc., podlaskiego 4,8 proc. i łódzkiego 4,9 proc.    

Ile będzie pieniędzy na stomatologię w 2023 r. 

Pieniądze NFZ na stomatologię w wysokości 2 807 669 tys. zł mają być rozdysponowane w 2023 r. w następujący sposób (w mln zł):

/nakłady w 2023 w mln zł/nakłady w 2022 w mln zł/zmiana w procentach 

 • Śląski OW 374,850/220 020/70,4
 • Lubuski OW 61,944/44,797/38,3
 • Wielkopolski OW 239,286/190,117/25,9
 • Podkarpacki OW 174,967/139,544/25,4
 • Pomorski OW 170,574/145,048/17,6
 • OW NFZ razem 2 807,478/2 403 990/16,8 
 • Opolski OW 52,712/46,187/14,1
 • Kujawsko – Pomorski OW 130,314/114,423/13,9
 • Dolnośląski OW 171,501/154,374/11,1
 • Zachodniopomorski OW 102,385/92,694/10,5
 • Lubelski OW 197,394/180,580/9,3
 • Małopolski  OW 293,846/272,850/7,6
 • Warmińsko – Mazurski OW 107,800/100,650/7,1
 • Łódzki OW 179,278/170,820/4,9
 • Podlaski OW 97,696/93,198/4,8
 • Mazowiecki OW 375,538/361,340/3,9
 • Świętokrzyski OW 77,393/77,518/minus 1.2
  Centrala NFZ 0,191/32,744