•  O 7,09 proc. będą większe pieniądze na świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ  (wzrost z 3,058 mld zł do 3,275 mld zł)
 • Średnio nakłady ogółem na świadczenia zdrowotne wzrosły o 5,04 proc. (o 7,34 mld zł)  
 • W największym stopniu wzrosły nakłady na opiekę stomatologiczną w woj. zachodniopomorskim (o 18,4 proc.), w najmniejszym w woj. warmińsko – mazurskim (2,46 proc.) 

Nakłady na stomatologię w ramach NFZ

 • OW NFZ razem
  Plan przed zmianą 3,058 mld zł
  Plan po zmianie 3,275 mld zł
  Zmiana 0,217 mld zł
  Zmiana proc. 107,09 proc.

 Zdecydowanie największa dynamika nakładów dotyczy woj. zachodniopomorskiego (o 18,4 proc.). Drugie miejsce pod tym względem zajął Wielkopolski OW NFZ wzrost o 9,7 proc. i Dolnośląski OW NFZ o 8,98 proc. Najmniejszą dynamikę nakładów zanotowano w woj. lubuskim o 5,05 proc., woj. kujawsko – pomorskim 4,73 proc. i woj. warmińsko – mazurskim 2,46 proc.

 • OW Zachodniopomorski
  Plan przed zmianą 108,725 mln zł
  Plan po zmianie 128,725 mln zł
  Zmiana 20 mln zł
  Zmiana proc. 18,40 proc.
 • OW Wielkopolski
  Plan przed zmianą 270,171 mln zł
  Plan po zmianie 296,371 mln zł
  Zmiana 26,2 mln zł
  Zmiana proc. 9,7 proc.
 • OW Dolnośląski
  Plan przed zmianą 187,141 mln zł
  Plan po zmianie 203,941 mln zł
  Zmiana 16,8 mln zł
  Zmiana proc. 8,98 proc.
 • OW Małopolski
  Plan przed zmianą 305,242 mln zł
  Plan po zmianie 330,242 mln zł
  Zmiana 25,0 mln zł
  Zmiana proc. 8,19 proc.
 • OW Śląski
  Plan przed zmianą 336,180 mln zł
  Plan po zmianie 361,130 mln zł
  Zmiana 24,95 mln zł
  Zmiana proc. 7,42 proc.
 • Lubelski
  Plan przed zmianą 198,169 mln zł
  Plan po zmianie 212,169 mln zł
  Zmiana 14,0 mln zł
  Zmiana proc. 7,06 proc.
 • OW Opolski
  Plan przed zmianą 54,965 mln zł
  Plan po zmianie 58,286 mln zł
  Zmiana 3,321 mln zł
  Zmiana proc. 6,04 proc.
 • OW Mazowiecki
  Plan przed zmianą 502,795 mln zł
  Plan po zmianie 533,094 mln zł
  Zmiana 30,299 mln zł
  Zmiana proc. 6,03 proc.
 •  OW Pomorski
  Plan przed zmianą 174,776 mln zł
  Plan po zmianie 185,187 mln zł
  Zmiana 10,411 mln zł
  Zmiana proc. 5,96 proc.
 • OW Podlaski
  Plan przed zmianą 115,436 mln zł
  Plan po zmianie 122,236 mln zł
  Zmiana 6,8 mln zł
  Zmiana proc. 5,89 proc.
 • OW Świętokrzyski
  Plan przed zmianą 90,644 mln zł
  Plan po zmianie 95,844 mln zł
  Zmiana 5,2 mln zł
  Zmiana proc. 5,74 proc.
 • OW Podkarpacki
  Plan przed zmianą 174,764 mln zł
  Plan po zmianie 184,764 mln zł
  Zmiana 10,0 mln zł
  Zmiana proc. 5,72 proc.
 • OW Łódzki
  Plan przed zmianą 212,245 mln zł
  Plan po zmianie 223,245 mln zł
  Zmiana 11,0 mln zł
  Zmiana proc. 5,18 proc.
 • OW Lubuski
  Plan przed zmianą 59,351 mln zł
  Plan po zmianie 62,351 mln zł
  Zmiana 3,0 mln zł
  Zmiana proc. 5,05 proc.
 • OW Kujawsko – Pomorski
  Plan przed zmianą 145,779 mln zł
  Plan po zmianie 152,675 mln zł
  Zmiana 6,896 mln zł
  Zmiana proc. 4,73 proc.
 • OW Warmińsko – Mazurski
  Plan przed zmianą 122,060 mln zł
  Plan po zmianie 125,060 mln zł
  Zmiana 3 mln zł
  Zmiana proc. 2,46 proc.