- W sprawozdawanej przez świadczeniodawców, a następnie publikowanej przez NFZ w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne liczbie osób oczekujących nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawę prawną do komunikatu stanowi art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Przypomnijmy, że 3 marca 2015 r. pojawiło się zarzazenie NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących. Treść zarządzenia z załącznikami można pobrać tutaj. Załącznik w PDF prezentujemy poniżej.

Komunikat szczegółowy NFZ o kolejkach oczekujących  (źródło: NFZ)