Plany finansowe OW NFZ na 2014 i 2015 r. uszeregowane pod względem procentowych obniżek w nakładach (od cięć największej do najmniejszej).

OW NFZ

Plan na 2015

Plan na 2014

Spadek proc.

Wielkopolski

144 403

 

152 245

 

5,15

 

Opolski

44 893

 

47 314

 

5,12

 

Lubuski

43 000

 

45 248

 

4,97

 

Kujawsko Pomorski

93 504

 

98 365

 

4,94

 

Świętokrzyski

61 210

 

64 167

 

4,61

 

Śląski

201 610

 

210 198

 

4,09

 

Warmińsko Mazurski

81 165

 

84 198

 

3,60

 

Podkarpacki

 

104 593

 

108 248

 

3,38

 

Pomorski

 

101 200

 

104 500

 

3,16

 

Łódzki

 

115 470

 

119 204

 

3,13

 

Lubelski

 

120 693

 

124 503

 

3,06

 

Podlaski

 

63 300

 

65 030

 

2,66

 

Zachodniopomorski

 

87 124

 

89 127

 

2,25

Dolnośląski

 

118 177

 

120 690

 

2,08

 

Mazowiecki

 

188 224

 

192 035

 

1,98

 

Małopolski

 

181 874

 

182 760

 

0,48

 

Razem

 

1 750 440

 

1 807 832

 

3,17

 

Plany finansowe OW NFZ na 2014 i 2015 r. uszeregowane pod względem największych nominalnych nakładów (od największych do najmniejszych).

OW NFZ

Plan na 2015

Plan na 2014

Spadek proc.

Śląski

 

201 610

 

210 198

 

4,09

 

Mazowiecki

 

188 224

 

192 035

 

1,98

 

Małopolski

 

181 874

 

182 760

 

0,48

 

Wielkopolski

 

144 403

 

152 245

 

5,15

 

Lubelski

 

120 693

 

124 503

 

3,06

 

Dolnośląski

 

118 177

 

120 690

 

2,08

 

Łódzki

 

115 470

 

119 204

 

3,13

 

Podkarpacki

 

104 593

 

108 248

 

3,38

 

Pomorski

101 200

 

104 500

 

3,16

 

Kujawsko Pomorski

93 504

 

98 365

 

4,94

 

Zachodniopomorski

 

87 124

 

89 127

 

2,25

Warmińsko Mazurski

81 165

 

84 198

 

3,60

 

Podlaski

 

63 300

 

65 030

 

2,66

 

Świętokrzyski

 

61 210

 

64 167

 

4,61

 

Opolski

 

44 893

 

47 314

 

5,12

 

Lubuski

 

43 000

 

45 248

 

4,97

 

Razem

 

1 750 440

 

1 807 832

 

3,17