PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

MZ: nie ma spekulacji śoi - nie będzie kar

Autor: miro • Źródło: ms
19-11-2020, 08:02
MZ: nie ma spekulacji śoi - nie będzie kar Nie będzie kar za spekulacje śoi (foto: pixabay)
Nie obserwuje się problemów z dostępnością do leków tak samo jak do produktów leczniczych, nie podlegających refundacji – zapewnia Ministerstwo Zdrowia, w kontekście pytania posłanki Hanny Gill-Piątek o wprowadzenie kar za spekulacje środkami ochrony osobistej i produktami leczniczymi.

- Obecnie nie obserwuje się problemów z dostępnością do leków. Ponadto w przypadku produktów leczniczych, nie podlegających refundacji, należy zauważyć, że do resortu zdrowia nie docierają sygnały o spekulacjach cenowych – informuje Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

- Nie planuje się zatem wprowadzenia do przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) dodatkowych regulacji prawnych zawierających sankcje karne w przypadku zawyżania cen produktów leczniczych – podaje Ministerstwo Zdrowia.

Interpelacja w części dotyczącej środków ochrony indywidualnej zostanie skierowana do ministra rozwoju, pracy i technologii, bo to on jest właściwy w tym zakresie.

***

Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, określa zasady i tryb ustalania cen i marż urzędowych na produkty lecznicze podlegające refundacji.

W art. 8 ustawy określono, że urzędowe ceny zbytu, a także urzędowe marże hurtowe i detaliczne, mają charakter cen i marż sztywnych. Za nieprzestrzeganie tego przepisu w art. 50 ustawy przewidziano finansowe sankcje karne, które wymierza się w wysokości wartości sprzedanych z naruszeniem przepisów ustawy m.in. leków, powiększonej o wartość do 5 proc. obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH