W sierpniu Polska znalazła się na 10 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej (ze wskaźnikiem 0,20 proc.) Przy mniejszej dynamice (0,14 proc.) kraj nasz w lipcu i czerwcu zajmował 9 pozycję. Sytuacja w sierpniu nie odbiegała od rejestrowanych w ciągu ostatnich miesięcy: 7. pozycja w maju, 11. - w kwietniu, 12. - w marcu i 10. - w lutym 2014 r.
Eurostat podał, że ceny w UE, obejmujące sytuację z 28 państw członkowskich, w sierpniu 2014 r. spadły o 0,33 proc. Poprzednia obniżka wystąpiła pomiędzy kwietniem a majem 2014 r. i wynosiła 0,02 proc.

Krajem, w którym w sierpniu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Norwegia 2,79 proc. W lipcu pod tym względem liderowała Finlandia ze wskaźnikiem 1,35 proc. W sierpniu w kraju tym ceny wzrosły jeszcze bardziej (o 2,26 proc.), ale był to drugi rezultat pod względem dynamiki cen usług stomatologicznych w UE.

Liderująca pod tym względem w czerwcu 2014 r. Francja (1,76 proc.) w lipcu znalazła się na trzeciej pozycji (1,08 proc.), aby w sierpniu zamykać statystykę z wynikiem -3,07 proc. To jedyny kraj unijny, w którym ceny usług stomatologicznych drastycznie spadły w sierpniu 2014 r.
W lipcu 2014 r. w dwóch krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły (Słowacja i Holandia). W obu przypadkach o 0,02 proc. W czerwcu 2014 r. w trzech krajach członkowskich ceny spadły, najbardziej w Grecji - o 0,45 proc., w Hiszpanii - o 0,05 proc. oraz w Belgii - o 0,02 proc. W maju 2014 r. takich państw było pięć.

Stabilna pozostaje liczba krajów unijnych, w których ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się. W sierpniu 2014 r. było ich 12, w lipcu 2014 r. 11, w czerwcu 12, w maju 10 oraz 11 - w kwietniu i 12 - w marcu 2014 r.

W statystyce zmian cen usług stomatologicznych liczonych od 2005 r. (100) przoduje Luksemburg. W państwie tym dynamika cen wyniosła 316,2 proc. W kolejnych państwach dynamika była już zdecydowanie mniejsza (Łotwa 202,5 proc., Litwa 186,3 proc., Czechy 172,80 proc.). Polska w tym zestawieniu zajmuje 12. miejsce, ze wskaźnikiem 147,70 proc. Średnia unijna to 120,2 proc. Poniżej niej znalazło się tylko siedem państw. Najmniejszy wzrost zanotowano w Austrii. W państwie tym ceny od 2005 r. praktycznie nie zmieniły się (wskaźnik 101,1 proc.).

 

Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria (2005 = 100)

 

Państwo

2014/08 do 2014/07 w %

2014/08

(2005 = 100)

2014/07

(2005 = 100)

2014/06

(2005 = 100)

2014/05

(2005 =100)

2014/04

(2005 = 100)

2014/03

(2005 = 100)

Norwegia

2,79

153,90

149,60

149,60

149,60

149,60

149,60

Finlandia

2,26

158,50

155,00

152,90

152,90

152,91

151,02

Islandia

1,10

171,60

169,70

169,20

168,30

167,76

167,76

Austria

0,69

101,10

100,40

99,60

99,00

98,32

97,66

Łotwa

0,69

202,50

201,10

200,33

198,70

198,07

198,05

W. Brytania

0,45

133,10

132,50

132,50

132,50-

130,50

130,50

Litwa

0,43

186,30

185,50

183,67

182,60

182,44

182,44

Szwecja

0,33

119,80

119,40

119,36

119,36

119,13

119,06

Turcja

0,26

154,30

153,90

153,78

152,90

151,87

150,95

Polska

0,20

147,70

147,40

147,20

147,00

146,60

146,40

Rumunia

0,13

155,10

154,90

154,43

154,17

153,61

153,09

Belgia

0,08

121,10

121,00

121,00

121,02

121,02

121,02

Estonia

0,06

166,10

166,00

165,40

164,60

164,21

163,41

Czechy

0,06

172,80

172,70

172,70

172,20

172,20

170,80

Luksemburg

0,00

316,20

316,20

316,17

316,17

316,17

316,17

Słowacja

0,00

168,80

168,80

168,83

168,83

168,76

168,67

Węgry

0,00

155,10

155,10

153,60

153,40

153,31

153,24

Bułgaria

0,00

133,60

133,60

133,60

133,50

133,47

133,42

Irlandia

0,00

132,10

132,10

132,10

132,10

132,40

132,40

Słowenia

0,00

122,60

122,60

122,59

122,59

122,59

122,59

Dania

0,00

122,00

122,00

122,00

122,00

122,00

121,80

Holandia

0,00

121,40

121,40

121,42

121,42

121,42

121,42

Włochy

0,00

116,60

116,60

116,60

116,50

116,50

116,40

Portugalia

0,00

109,70

109,70

109,66

109,31

109,40

109,40

Niemcy

0,00

109,40

109,40

109,30

109,30

109,20

107,70

Szwajcaria*

0,00

106,20

106,20

106,20

106,20

106,20

106,10

Grecja

-0,09

110,10

110,20

110,20

110,70

110,78

110,78

Hiszpania

-0,09

116,90

117,00

117,00

117,06

117,00

116,97

UE (28)

-0,33

120,20

120,60

120,40

120,04

120,07

119,39

Francja

-3,07

117,20

120,80

119,50

117,40

118,27

116,96