W skali roku ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły w październiku 2014 r. o 2,20 proc., to nieco większa dynamika niż we wrześniu 2014 r. (2,10 proc.). Nie jest to dużo w porównaniu ze wzrostem cen w Turcji (12,99 proc.) i bardzo dużo wobec sytuacji w Bułgarii (spadek o 22,5 proc.) - obliczył infoDENT24.pl.

W październiku 2014 r. Polska znalazła się na 15 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły w skali roku najszybciej. Przy niższej dynamice we wrześniu (2,10 proc,) kraj nasz zajmował 16 pozycję. To miejsce, które Polska utrzymuje mniej więcej od początku 2014 r.

Eurostat podał, że ceny w UE, obejmujące sytuację w 28 państwach członkowskich, w październiku 2014 r. wzrosły o 1,30 proc., to nieco mniejsza dynamika, liczona w skali roku, niż w rekordowym pod tym względem wrześniu 2014 r. (1,45 proc.).
Krajem, w którym w październiku 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Turcja o 12,99 proc. (12,28 proc. we wrześniu 2014 r.), druga była Islandia o 6,54 proc., a trzecia Finlandia - 6,09 proc.

W październiku 2014 r. w czterech krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły, licząc w skali roku. Były to: Słowenia, Grecja i Bułgaria (Hiszpania, Grecja, Słowenia i Bułgaria we wrześniu 2014 r.).

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Zmiana proc.

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,2

-0,2

0,0

0,1

0,1

0,0

 

Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria od stycznia do października 2014 r., liczone w skali roku.

Państwo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Turcja

12,31

12,28

13,26

11,93

12,32

12,17

11,87

11,45

12,28

12,99

Islandia

2,01

1,62

2,33

0,57

3,74

3,59

3,18

3,45

7,72

6,54

Finlandia

1,55

1,55

1,55

2,08

2,08

2,08

2,66

4,96

4,96

6,09

Łotwa

3,68

3,93

4,64

4,92

5,07

5,77

5,05

5,19

5,32

5,30

Węgry

4,02

4,41

4,39

4,09

3,89

3,45

4,07

4,09

4,42

5,22

Norwegia

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

5,10

5,10

5,10

Czechy

4,10

4,40

4,80

5,50

5,40

5,60

5,40

5,40

5,30

4,80

Litwa

1,95

1,49

1,37

1,29

1,11

1,59

2,57

3,03

4,36

4,59

Estonia

6,12

5,87

4,32

4,80

4,73

4,80

4,94

4,79

4,66

4,55

Rumunia

3,20

4,68

3,83

3,70

4,03

3,99

4,16

4,16

4,87

4,53

Holandia

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

Austria

-3,74

-4,15

-4,54

-2,99

-1,42

0,19

1,75

3,33

4,92

2,82

Szwecja

2,13

2,00

1,46

1,47

1,67

1,67

1,67

2,00

0,54

2,64

W. Brytania

2,00

2,20

2,00

1,80

1,80

1,75

1,90

2,20

2,40

2,40

Polska

2,90

2,50

2,20

2,20

2,40

2,30

2,20

2,30

2,10

2,20

Dania

5,70

5,70

5,70

4,70

4,60

4,60

3,10

1,90

1,90

2,10

Niemcy

0,60

0,80

0,70

2,00

2,10

2,10

2,10

1,90

1,90

2,00

Belgia

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

UE (28)

0,87

0,73

0,71

1,06

1,04

1,24

1,19

1,37

1,45

1,30

Francja

0,57

0,41

0,60

1,10

0,69

2,12

1,58

2,70

2,61

1,28

Luksemburg

2,55

2,55

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

1,26

Portugalia

-0,34

-0,18

-0,26

-0,26

-0,21

0,16

0,16

0,15

0,33

0,45

Słowacja

1,85

1,87

1,63

1,53

1,54

1,54

1,53

1,48

1,48

0,39

Hiszpania

0,43

0,44

0,39

0,32

0,16

0,05

0,04

-005

-0,02

0,35

Szwajcaria*

0,50

0,50

0,50

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Irlandia

0,50

0,40

0,40

0,40

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Włochy

0,00

-0,10

0,10

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,01

0,00

Słowenia

-2,28

-2,28

-0,79

-0,79

-0,51

-0,51

-0,51

-0,51

-1,76

-1,76

Grecja

-1,30

-3,14

-2,72

-2,33

-2,29

-2,71

-2,75

-2,81

-1,62

-2,20

Bułgaria

-18,0

-22,6

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5