W lipcu, tak samo jak w czerwcu 2014 r. Polska znajdowała się na 9 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej ze wskaźnikiem 0,14 proc. Miejsce to nie odbiega od pozycji rejestrowanych w ciągu ostatnich miesięcy: 7. pozycja w maju, 11. - w kwietniu, 12. - w marcu i 10. - w lutym 2014 r.

Eurostat podał, że średni wzrost cen w UE, obejmujący 28 państw członkowskich, w lipcu 2014 r. wyniósł 0,17 proc. (dwukrotnie mniej niż w czerwcu - 0,3 proc.).

Krajem, w którym w lipcu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Finlandia 1,35 proc. Liderująca pod tym względem w czerwcu 2014 r. Francja (1,76 proc.) tym razem znalazła się na trzeciej pozycji (1,08 proc.). W lipcu Francja została wyprzedzona jeszcze przez Węgry (1,10 proc.).

W lipcu 2014 r. w dwóch krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły (Słowacja i Holandia). W obu przypadkach o 0,02 proc.
W czerwcu 2014 r. w trzech krajach członkowskich ceny spadły, najbardziej w Grecji - o 0,45 proc., w Hiszpanii - o 0,05 proc. oraz w Belgii o 0,02 proc. W maju 2014 r. takich państw było pięć.

Stabilna pozostaje liczba krajów unijnych, w których ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się 11 w lipcu 2014 r. W czerwcu 2014 r. było ich 12, w maju 10 oraz 11 - w kwietniu i 12 - w marcu 2014 r.

W statystyce zmian cen usług stomatologicznych liczonych od 2005 r. (100) przoduje Luksemburg. W państwie tym dynamika cen wyniosła 316,2 proc. W kolejnych państwach dynamika była już zdecydowanie mniejsza (Łotwa 201,1 proc., Litwa 185,5 proc., Czechy 172,70 proc.). Polska w tym zestawieniu zajmuje 13. miejsce, ze wskaźnikiem 147,40 proc. Średnia unijna to 120,6 proc. Poniżej niej znalazło się tylko osiem państw. Najmniejszy wzrost zanotowano w Austrii. W państwie tym ceny od 2005 r. praktycznie nie zmieniły się (wskaźnik 100,4 proc.).

Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE (2005 = 100)

 

Państwo

2014/07 do 2014/06 w %

2014/07

(2005 = 100)

2014/06

(2005 = 100)

2014/05

(2005 =100)

2014/04

(2005 = 100)

2014/03

(2005 = 100)

 

Luksemburg

0,01

316,20

316,17

316,17

316,17

316,17

 

Łotwa

0,34

201,10

200,33

198,70

198,07

198,05

 

Litwa

0,99

185,50

183,67

182,60

182,44

182,44

 

Czechy

0,00

172,70

172,70

172,20

172,20

170,80

 

Islandia

0,29

169,70

169,20

168,30

167,76

167,76

 

Słowacja

-0,02

168,80

168,83

168,83

168,76

168,67

 

Estonia

0,36

166,00

165,40

164,60

164,21

163,41

 

Węgry

1,10

155,10

153,60

153,40

153,31

153,24

 

Finlandia

1,35

155,00

152,90

152,90

152,91

151,02

 

Rumunia

0,30

154,90

154,43

154,17

153,61

153,09

 

Turcja

0,08

153,90

153,78

152,90

151,87

150,95

 

Norwegia

0,00

149,60

149,60

149,60

149,60

149,60

 

Polska 

0,14

147,40

147,20

147,00

146,60

146,40

 

Bułgaria

0,00

133,60

133,60

133,50

133,47

133,42

 

W. Brytania

0,00

132,50

132,50

132,50-

130,50

130,50

 

Irlandia

0,00

132,10

132,10

132,10

132,40

132,40

 

Słowenia

0,01

122,60

122,59

122,59

122,59

122,59

 

Dania

0,00

122,00

122,00

122,00

122,00

121,80

 

Holandia

-0,02

121,40

121,42

121,42

121,42

121,42

 

Belgia

0,00

121,00

121,00

121,02

121,02

121,02

 

Francja

1,08

120,80

119,50

117,40

118,27

116,96

 

UE (28)

0,17

120,60

120,40

120,04

120,07

119,39

 

Szwecja

0,03

119,40

119,36

119,36

119,13

119,06

 

Hiszpania

0,00

117,00

117,00

117,06

117,00

116,97

 

Włochy

0,00

116,60

116,60

116,50

116,50

116,40

 

Grecja

0,00

110,20

110,20

110,70

110,78

110,78

 

Portugalia

0,04

109,70

109,66

109,31

109,40

109,40

 

Niemcy

0,09

109,40

109,30

109,30

109,20

107,70

 

Szwajcaria

0,00

106,20

106,20

106,20

106,20

106,10

 

Austria

0,80

100,40

99,60

99,00

98,32

97,66