Polska znajduje się na 11 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych w kwietniu 2014 r. rosły najszybciej (12 pozycja w marcu 2014 r. i 10 w lutym 2014 r.). W Polsce dynamika cen jest zatem stabilna, jednocześnie średnia unijna nieznacznie wzrasta. Po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrost cen w Polsce był niższy od średniej unijnej.

Państwami UE, w których w kwietniu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej były: Niemcy (1,37 proc.), Finlandia (1,24 proc.), Francja (1,11 proc.), Włochy (0,87 proc.).

W kwietniu 2014 r. w 11 krajach unijnych ceny usług stomatologicznych nie zmieniały się (w 12 w marcu 2014 r.). Średnia unijna zwiększyła się w kwietniu wobec marca 2014 r. o 0,57 proc. To wyższa dynamika niż w marcu 2014 r. - wówczas ceny w UE wzrosły średnio o 0,08 proc. w stosunku do lutego 2014 r.
Tylko w jednym państwie członkowskim (Czechy) ceny w kwietniu spadły (o 0,35 proc.). W marcu trend spadkowy dotyczył czterech krajów: Portugalii, Austrii, Grecji, Słowenii.

Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE (2005 = 100) 

Państwo

2014/04 do 2014/03 w %

2014/04

(2005 = 100)

2014/03

(2005 = 100)

2014/02

(2005 = 100)

2014/01

(2005 = 100)

2013/12

(2005 = 100)

Niemcy

1,37

109,20

107,70

107,70

107,40

107,40

Finlandia

1,24

152,91

151,02

151.02

151,02

149,87

Francja

1,11

118,27

116,96

116,45

116,27

118,64

Włochy

0,87

116,50

116,40

116,40

116,40

116,30

Austria

0,67

98,32

97,66

97,81

97,96

97,30

Turcja

0,61

151,87

150,95

147,25

144,81

140,49

UE (28)

0,57

120,07

119,39

119,29

119,30

119,38

Estonia

0,49

164,21

163,41

162,66

162,60

160,25

Rumunia

0,34

153,61

153,09

153,03

150,39

150,31

Dania

0,16

122,00

121,80

121,80

121,80

121,80

Polska 

0,14

146,60

146,40

146,20

145,90

145,60

Łotwa

0,11

198,07

198,05

196,70

196,23

193,87

Szwajcaria

0,09

106,20

106,10

106,10

106,10

106,00

Szwecja

0,06

119,13

119,06

119,06

119,14

117,72

Węgry

0,05

153,31

153,24

152,78

149,06

149,31

Słowacja

0,05

168,76

168,67

168,67

168,30

168,31

Bułgaria

0,04

133,47

133,42

133,20

141,18

172,52

Hiszpania

0,03

117,00

116,97

116,93

116,90

117,08

Islandia

0,00

167,76

167,76

165,57

160,22

162,55

Luksemburg

0,00

316,17

316,17

312,24

312,24

312,24

W. Brytania

0,00

130,50

130,50

130,10

130,10

130,20

Litwa

0,00

182,44

182,44

182,38

182,26

181,78

Irlandia

0,00

132,40

132,40

132,40

131,90

131,90

Holandia

0,00

121,42

121,42

121,42

121,42

116,99

Norwegia

0,00

149,60

149,60

149,60

149,60

146,40

Belgia

0,00

121,02

121,02

121,02

121,02

119,37

Portugalia

0,00

109,40

109,40

109,47

109,47

109,47

Grecja

0,00

110,78

110,78

111,02

113,29

113,29

Słowenia

0,00

122,59

122,59

123,23

124.78

124,78

Czechy

-0,35

172,20

170,80

170,00

169,30

165,20

W statystyce wzrostu cen liczonych od 2005 r. Polska zajmuje wśród państw UE niezmiennie 13 pozycję - ze wskaźnikiem 146,60 (100 - 2005 r.).

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w okresie od 2010 do kwietnia 2014 r. (100 proc. - 2005 r.)

 

Uwaga: brak słupka oznacza, że nie wystąpiły zmiany cen