• O 12 proc. wzrastają od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Większe pieniądze powinni otrzymać m.in.: lekarze, lekarze dentyści, technicy dentystyczni, higienistki i asystentki stomatologiczne
 • Wzrost pensji minimalnej dotyczy także osób, które nie wykonują zadań medycznych, a pracują w podmiotach leczniczych. Chodzi m.in. o rejestratorki, pracowników
 • W celu pokrycia dodatkowych wydatków NFZ proponuje realizującym świadczenia stomatologiczne wzrost wielkości etatu przeliczeniowego o 5,57 proc.  

Algorytm realizowania podwyżek uposażeń 

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakłada, że każdego roku 1 lipca musi nastąpić podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Na wyższe uposażenie mogą liczyć zarówno o osoby wykonujące zawód medyczny, jak i pracownicy działalności podstawowej.

Wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe od kwoty określonej jako iloczyn współczynnika pracy (od 0,65 - pracownik działalności podstawowej, wykonujący zawód niemedyczny do 1,45 – lekarz ze specjalizacją) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym regulację płac.

Kogo dotyczy wzrost płac minimalnych

W stomatologii lekarzy dentystów, pracujących na etatach, jest znikoma liczba. Zdecydowana większość funkcjonuje w zawodzie prowadząc działalność gospodarczą. Natomiast ci, którzy nie mają własnej praktyki – realizują kontrakty. Praca na kontrakt stała się powszechną formą zatrudnienia w branży stomatologicznej. Jeśli chodzi o lekarzy dentystów to pensja najczęściej wiąże się z realizacją rezydentury lub funkcjonowaniem w strukturze uczelni medycznych i pracą na rzecz podmiotów związanych z ośrodkami dydaktycznymi.

W gabinetach stomatologicznych znacznie częściej jako pracownicy na pensji występują asystentki i higienistki stomatologiczne. W ich przypadku etat faktycznie często oznacza zarobki na poziomie płacy minimalnej. Często zarobki rozbijane są na minimalną pensję i dodatkowe przychody, uzależnione od uzyskiwanych przychodów.

Skąd pieniądze na podwyżki uposażeń

Właściciele gabinetów stomatologicznych, funkcjonujący w usługach komercyjnych muszą zarobić na wyższe uposażenia pracowników realizując zwiększone przychody. Czy jest to realne? Być może, zważywszy, że ceny usług stomatologicznych w ciągu roku (maj do maja) wzrosły o ok. 15 proc. Trzeba jednak pamiętać, że wyższe pensje minimalne nie są jednak jedynym czynnikiem zwiększającym wydatki właściciela gabinetu stomatologicznego.

Co ze świadczeniodawcami realizującymi kontrakty z NFZ? W ich przypadku publiczny płatnik zaproponował zmianę wielkości etatu przeliczeniowego. Wprowadzony ma być 5,57 proc. wskaźnik zwiększający kwotę zobowiązania. Tak więc świadczeniodawca będzie mógł zwiększyć o taki właśnie współczynnik wolumen świadczeń. W efekcie zwiększą się przychody. To dobra wiadomość, zważywszy, że zdecydowanie wyższe cenniki poszczególnych procedur obowiązują już od 1 kwietnia 2023 r. Można będzie zatem więcej zarobić.

Stawki minimalnych wynagrodzeń 

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 r.:

 • Lekarz ze specjalizacją (współczynnik 1,45): 9201,92 zł – wzrost o 991,25 zł (z 8 210,67 zł brutto);
 • Farmaceuta, magister fizjoterapii, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją: (współczynnik 1,29): 8186,53 zł – wzrost o 881,87 zł (z 7 304,66 zł brutto);
 • Lekarz bez specjalizacji (współczynnik 1,19): 7551,92 zł – wzrost o 813,51 zł (z 6 738,41 zł brutto);
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik 1,02): 6473,07 zł – wzrost o 697,29 zł (z 5775,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik 1,0): wynagrodzenie 6346,15 zł, wzrost o 683,62 zł (z  5 662,53 zł brutto);
 • Lekarz stażysta (współczynnik 0,95): 6028,84 zł - wzrost o 649,44 (z 5379,40 zł brutto);
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji (współczynnik 0,94) 5965,38 zł – wzrost o 642,60 zł (z 5322,78 zł brutto);
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia, opiekun medyczny (wskaźnik 0,86): 5457,69 zł – wzrost o 587,91 zł (z 4 869,78 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik  0,78): wynagrodzenie 4950,00 zł, wzrost o 533,23 zł (z 4416,77 zł brutto);
 • Pracownik działalności podstawowej, sanitariusz, salowa, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik 0,65): wynagrodzenie 4125,00 zł wzrost o 444,36 zł (z 3680,64 zł brutto).