• Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów medycznych leczniczych wzrosną od 1 lipca 2023 średnio o 713 zł
  • Odpowiednio wyższe będą dodatki liczone od wynagrodzeń minimalnych, np. stażowy i za pracę w nocy
  • Najniższe wynagrodzenia zasadnicze od 1 lipca wzrosną dla lekarza ze specjalizacją o 991,25 zł, lekarza bez specjalizacji o 813, 51 zł, lekarza stażysty - o 649, 44 zł 

Wyższe pensje minimalne w ochronie zdrowia

- Przygotowane przez rząd przepisy o stałym wzroście minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia przynoszą wymierne korzyści. Zleciłem już AOTMiT opracowanie nowej wyceny świadczeń, uwzględniającej podwyżki pensji w podmiotach medycznych od 1 lipca 2023 r. - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Resort zdrowia przypomniał, że 9 lutego prezes GUS ogłosił kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za 2022 r.

Dlatego gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych działalności podstawowej w podmiotach leczniczych wzrosną od 1 lipca 2023 średnio o 713 zł - podaje MZ.

Od podwyższonych wynagrodzeń zasadniczych obliczane będą dodatki, np. stażowy i za pracę w nocy.

Najwyższe wzrosty pensji dla lekarzy ze specjalizacją

Zgodnie z danymi MZ, gwarantowane podwyżki najniższych wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca 2023 spowodują, że pensja:

  • lekarza ze specjalizacją wzrośnie o 991,25 zł,
  • lekarza bez specjalizacji - o 813, 51 zł,
  • lekarza stażysty - o 649, 44 zł.

Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny - to wzrost o 881,87 zł.

Więcej o 587,91 zł otrzymają opiekunowie medyczni i pozostali pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem. Sanitariusz i salowa otrzymają o 444,35 zł więcej.