• Jaki podmiot może prowadzić praktykę zawodową w postaci grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarek lub fizjoterapeutycznej?
  • W jakiej formie można prowadzić praktykę lekarską, pielęgniarki lub fizjoterapeuty?
  • Jak prowadzić podmiot leczniczy, żeby uniknąć wpadek? 

Ewa Mazur-Pawłowska przedstawiła wszystkie możliwości prawne dotyczące różnych form działalności medycznej, prezentując 40 wzorów różnych dokumentów niezbędnych w tej działalności.

Medyczna praktyka zawodowa. Jak założyć i prowadzić

Założycielem praktyki zawodowej w postaci grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarek lub fizjoterapeutycznej mogą być wyłącznie spółki: cywilna, jawna lub partnerska.

Indywidualną praktykę lekarską, pielęgniarki lub fizjoterapeuty można prowadzić oczywiście tylko jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Są to rzeczy niby oczywiste, ale wielu lekarzy staje przed dylematem, jak prowadzić swoją praktykę?

Można ją prowadzić w formie:

  • praktyki zawodowej (indywidualnej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej)
  • podmiotu leczniczego (dawniej NZOZ).

Nowa forma nazewnictwa, choć obowiązuje już od wielu lat, wprowadziła wiele zamieszania i wciąż lekarzom trudno się w niej połapać.

Generalnie indywidualna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów nazywana jest teraz działalnością medyczną prowadzoną w formie praktyki zawodowej.

To co kiedyś nazywaliśmy ZOZ-em lub NZOZ-em, według dzisiejszej nomenklatury jest to działalność medyczna prowadzona w formie podmiotu leczniczego. Czyli de facto mamy dwie możliwości:

  • praktyka zawodowa,
  • podmiot leczniczy.

Książka adwokat Ewy Mazur-Pawłowicz jest przewodnikiem, w którym w praktyczny sposób zostały opisane wszystkie niuanse prowadzenia medycznych praktyk zawodowych.  

Książka nosi tytuł „Praktyka zawodowa”, a stan prawny to lato 2022 r. 

Prowadzenie podmiotu leczniczego. Dokumentacja i inne obowiązki 

Rok temu w sprzedaży pojawiła się publikacja tej samej autorki pod tytułem „Podmiot Leczniczy”.

W ten sposób w każdej z książek szczegółowo zostały opisane formy prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności. Książka „Podmiot leczniczy” dostępna jest tutaj.

Obie książki zostały wydane pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Główna tematyka tych publikacji to: założenie, rejestracja, warunki, obowiązki, wymagania, odpowiedzialność, dokumentacja sanitarna, dokumentacja pracownicza, dokumentacja pacjenta, dokumentacja RODO w poszczególnych formach działalności medycznych.