Od przychodu brutto, określonego na podstawie danych podatkowych, trzeba by odjąć podatki, składki, ale także w – przypadku dentystów pracujących na swoim – również niemałe koszty uzyskania przychodu. W takiej sytuacji przychody nie mówią nic o sytuacji ekonomicznej dentystów.

Być może precyzyjniejsze wnioski co do statusu ekonomicznego można wysnuć w stosunku do lekarzy, którzy zdecydowanie częściej niż stomatolodzy pracują na etacie, a przy tym koszty funkcjonowania w zawodzie mają z reguły zdecydowanie niższe.

Autorzy zestawienia wskazali, że dotyczy one 2019 r. W komentarzu do podawanych informacji znalazło się zastrzeżenie, iż dane z 2020 r. mogą znacznie odbiegać, od roku poprzedniego, a to ze względu na pandemię.

W analizie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, o której w Polskim Radiu 24 mówił Paweł Śliwowski, kierownik działu strategii PIE, diagności laboratoryjni osiągnęli prawie 6 tys. zł przychodów brutto, pielęgniarki - 5,9 tys. zł, położne – 5,7 tys. zł, a  fizjoterapeuci- 3,6 tys. zł.