Konkurs dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę
specjalistę w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie. Umowa zostanie podpisana na 36 miesięcy.
Świadczenia mają być realizowane od kwietnia 2021 r.

Warunki konkursu tutaj.

Okres związania ofertą: 30 dni

Termin składania ofert:  31 marca 2021 r. do godz. 12:30 w siedzibie MCS w
Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.

Otwarcie ofert nastąpi  31 marca 2021 r. o godz. 13:00 .

Więcej: mcs-przychodnia.pl