Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń z zakresu protetyki. Umowa będzie obowiązywała przez 24 miesiące.

Termin składania ofert: 1 lutego 2021 r. do godz. 12:30
Otwarcie ofert nastąpi 1 lutego o godz. 13:00.

Więcej: mcs-przychodnia.pl