Mazowieckie Centrum Stomatologii ogłosiło konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej przez lekarza dentystę specjalistę w jednej z dziedzin:
- chirurgii stomatologicznej, 
- chirurgii szczękowo-twarzowej,
- periodontologii.

Realizacja świadczeń będzie się odbywać w Poradni Chirurgii Stomatologicznej  i Periodontologii Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie.

Okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy od daty jej podpisania

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 12:30 w formie pisemnej.
Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2021 r. o godz. 13:00