• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii
  • Poszukiwany jest lekarz dentysta, specjalista z dziedziny protetyki stomatologicznej lub specjalista ll-go stopnia protetyki stomatologicznej
  • Umowa  na realizację usług będzie zawierana na okres trzech lat

Praca dla protetyka. Konkurs w Mazowieckim Centrum Stomatologii

Mazowieckie Centrum Stomatologii zaprasza lekarzy dentystów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń stomatologicznych w przychodni placówki.

Konkurs ofert skierowany jest do:

  • lekarzy dentystów,
  • specjalistów protetyki stomatologicznej
  • specjalistów ll-go stopnia  protetyki stomatologicznej

Umowa ma być zawierana na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin składania ofert: 30 września 2022, godz. 12:30

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz z warunkami konkursu ofert, oraz wzorem umowy) pobrać w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, III piętro pok. 319 w godz. 8.00 — 16.00, oraz na stronie internetowej www.mcs-przychodnia.pl.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem:
„Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę lub specjalistę II-go stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej (Nr ref. K0/10/22) nie otwierać przed 30.09.2022 r. godzina 13:00".

Otwarcie ofert ma nastąpić 30 września 2022 r. o godz. 13:00. Rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone w ciągu do 7 dni od dnia złożenia i otwarcia ofert.
Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.