• Konkurs ofert w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie na leczenie dzieci w znieczuleniu ogólnym i sedacji
  • Umowa będzie podpisana na 12 miesięcy. Rozpoczęcie świadczeń 1 sierpnia 2023 r.
  • Zgłoszenia do 19 lipca

Konkurs ofert w MCS. Leczenie dzieci w narkozie 

Mazowieckie Centrum Stomatologii  w Warszawie ogłosiło konkurs ofert dla lekarzy dentystów, specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Umowa będzie podpisana na udzielanie świadczeń stomatologicznych oraz w świadczeń stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym i sedacji na rzecz pacjentów Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie.

Warunki umowy z MCS

Szacunkowa liczba pacjentów w ramach kontraktu z NFZ to około 150 osób miesięcznie oraz poza kontraktem z NFZ (świadczenia komercyjne) ok. 20 osób miesięcznie.

Czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy 
Początek świadczeń: 1 sierpnia 2023 r.

Termin składania ofert: 19 lipca 2023 r. do godz. 12:30

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Stomatologii,  w Warszawie. Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca  o godz. 13:00.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu