• Mazowieckie Centrum Stomatologii ogłosiło konkurs ofert na pracę dla lekarza protetyka
  • Umowa ma obowiązywać przez 36 miesięcy od daty podpisania umowy
  • Czasu na złożenie oferty niewiele, bo tylko do 30 sierpnia 

Trzyletni kontrakt z MCS. Praca dla protetyka  

Mazowieckie Centrum Stomatologii poszukuje lekarza dentysty, specjalisty lub specjalisty II-go stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Umowa ma być podpisana na 36 miesięcy.

Warunki pracy w MCS

Rozstrzygnięcie konkursu 30 sierpnia o 13:00

 Mazowieckie Centrum Stomatologii przyjmuje oferty tylko w formie pisemnej, należy je złożyć w siedzibie MCS w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1. Koperta z dokumentami powinna być opatrzona dopiskiem " Konkurs ofert w sprawie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę, specjalistę lub specjalistę II-go stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej (nr ref. KO/08/22) nie otwierać przed 30.08.2022".

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2022 do godz. 12:30

Otwarcie ofert nastąpi 30 sierpnia o godz. 13:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni od otwarcia ofert.

Okres związania ofertą: 30 dni