• W projekcie nowelizacji budżetu samorządu Mazowsza na 2022 r. na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą ma być przeznaczona kwota 100 mln zł
  • Na duże straty wpływ miała przede wszystkim pandemia koronawirusa
  • Wśród spółek samorządowych jedynie Mazowieckie Centrum Stomatologii nie zanotowało straty.  

Na pokrycie strat netto szpitali planuje się przeznaczyć aż 100 mln zł

Liczba jednostek, którymi zawiaduje samorząd Mazowsza, zmniejszyła się do 25 ze względu na przyłączenie w kwietniu tego roku Centrum ATTIS do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

W projekcie nowelizacji budżetu na 2022 r. na dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą i pokrycie strat netto szpitali planuje się przeznaczyć aż 100 mln zł.

Na tak duże straty wpływ miała przede wszystkim pandemia koronawirusa. Szczególnie dotyczy to szpitali psychiatrycznych, które nie mogły w tym czasie w pełni wykonać kontraktów.

Dane pokazują, że NFZ nie skorzystał z możliwości i dokonał z windykacji placówki. Rozliczył niewykorzystane kontrakty, które nie mogły być wykorzystane, bo realizowano świadczenia covidowe w tym czasie – zaznaczył przewodniczący komisji Krzysztof Strzałkowski.

Szpitale na minusie 

Według wstępnych danych straty netto SPZOZ marszałkowskich wynoszą 28,5 mln zł. Największe straty zanotowały:
- Samodzielny Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 12,1 mln zł,
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 7,5 mln zł,
- Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu – 4,7 mln zł,
- Międzyleski Szpital Specjalistyczny – 3,1 mln zł.

Mazowieckie Centrum Stomatologii bez strat

Wśród spółek jedynie Mazowieckie Centrum Stomatologii nie zanotowało straty. Największe straty notują natomiast:
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu – 43,6 mln zł,
- Mazowiecki Szpital Bródnowski – 24 mln zł,
- Mazowiecki Centrum Neuropsychiatrii – 11,2 mln zł,
- Szpital Mazowiecki w Garwolinie – 2,5 mln zł.

W sumie na pokrycie tych strat, w formie dokapitalizowania spółek, samorząd Mazowsza planuje przeznaczyć ok. 70 mln zł.

Modernizacja elewacji budynku MCS

Na 2022 r. zaplanowano modernizację elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie, w którym mieści się Mazowieckie Centrum Stomatologii.
 
Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku.
W ramach zadania zaplanowano remont elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji.

Łączne nakłady finansowe to 6 052 884 zł

Znaczenie Mazowieckiego Centrum Stomatologii

Mazowieckie Centrum Stomatologii jest jedną z największych i najstarszych placówek medycznych na terenie Mazowsza, specjalizujących się w stomatologii i jedną z nielicznych na Mazowszu zabezpieczającą kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy stomatologów.

MCS świadczy usługi z zakresu stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej oraz wielu specjalizacji (protetyka, ortodoncja, periodontologia czy implantologia). 

Historia MCS zaczyna się od lat 70 – powstała wtedy Stołeczna Przychodnia Stomatologiczna, której poradnie rozmieszczone były w kilku miejscach w Warszawie.

Pod koniec lat osiemdziesiątych wszystkie poradnie zostały przeniesione do jednego budynku przy ulicy Nowy Zjazd 1.

Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie działało od 1998 r. do lutego 2011 r.

Nowa jednostka, utworzona przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółkę z o. o., przejęła działalność medyczną od 1 marca 2011 r.

Na koniec roku 2021 samorząd Mazowsza był podmiotem tworzącym dla 26 jednostek ochrony zdrowia, w tym dla 17 SPZOZ i 9 spółek.