Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej budynku.
W ramach zadania wykonany zostanie remont elewacji wraz z ociepleniem budynku wykorzystywanego przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Na elewacji budynku występują miejscowe uszkodzenia, zarysowania oraz ubytki tynku. Widoczne są również pionowe i ukośne zarysowania eksploatacyjne na ścianach. Wokół budynku zostały zamontowane siatki zabezpieczające przed spadającymi elementami elewacji.

W 2021 r. sporządzona została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, natomiast w 2022 r. realizowane będą prace modernizacyjne.

Łączne nakłady finansowe: 6 052 884 zł

Mazowieckie Centrum Stomatologii jest jedną z największych i najstarszych placówek medycznych na terenie Mazowsza, specjalizujących się w stomatologii i jedną z nielicznych na Mazowszu zabezpieczającą kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy stomatologów.

MCS świadczy usługi z zakresu stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej oraz wielu specjalizacji (protetyka, ortodoncja, periodontologia czy implantologia). 

Historia MCS zaczyna się od lat 70 – powstała wtedy Stołeczna Przychodnia Stomatologiczna, której poradnie rozmieszczone były w kilku miejscach w Warszawie.

Pod koniec lat osiemdziesiątych wszystkie poradnie zostały przeniesione do jednego budynku przy ulicy Nowy Zjazd 1.

Wojewódzkie Centrum Stomatologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie działało od 1998 r. do lutego 2011 r.

Nowa jednostka, utworzona przez Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółkę z o. o., przejęła działalność medyczną od 1 marca 2011 r.