Tworząc poniższe zestawienie braliśmy pod uwagę oficjalne dane NFZ dotyczące kwot zaplanowanych dla poszczególnych OW NFZ w 2015 roku oraz liczbę mieszkańców województw podawaną przez Główny Urząd Statystyczny.

Przypomnijmy, że środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne w 2015 roku wynoszą 1,750 mld złotych, ewentualnie 1,80 mld zł, jeżeli zostaną uruchomione środki z rezerwy migracyjnej.

Środki NFZ na leczenie stomatologiczne (w tys. złotych)

2014 plan

2014 po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej

2015 plan

2015 po uruchomieniu środków z rezerwy migracyjnej

1 757 689

1 807 832

1 750 440

1 800 691

W sumie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowanego na 2015 roku, na leczenie stomatologiczne przeznaczono 2,73 proc. wszystkich środków. 

Najwięcej - 201,61 mln złotych ma trafić na Śląsk. Nieco ponad 180 ml zł trafi do mazowieckiego oddziału NFZ. Outsiderami rankingu są województwa: lubuskie - 43 mln zł oraz opolskie - 44,98 mln zł.

„Ranking" ten wygląda już inaczej, jeżeli wysokość zaplanowanych środków podzielimy przez liczbę mieszkańców w danym województwie. I tak, najwięcej pieniędzy, w przeliczeniu na jednego obywatela, będzie w województwach: lubelskim i podlaskim (55 złotych), najmniej w województwach: mazowieckim (35 zł), dolnośląskim (40 zł), wielkopolskim (42) oraz lubuskim (42).

Środki na leczenie stomatologiczne (projekt) w podziale na województwa (w tys. zł)

Województwo (OW NFZ)

Kwota zaplanowana

na 2015 rok

Liczba mieszkańców w województwie (dane GUS, stan na 31.12.2012 r.)

Kwota w przeliczeniu na jednego pacjenta (w zł)

woj. dolnośląskie

118 177

2 914 362

40

woj. kujawsko-pomorskie

93 504

2 096 404

44

woj. lubelskie

120 693

2 165 651

55

woj. lubuskie

43 000

1 023 317

42

woj. łódzkie

115 470

2 524 651

45

woj. małopolskie

181 874

3 354 077

54

woj. mazowieckie

188 224

5 301 760

35

woj. opolskie

44 893

1 010 203

44

woj. podkarpackie

104 593

2 129 951

49

woj. podlaskie

63 300

1 198 690

52

woj. pomorskie

101 200

2 290 070

44

woj. śląskie

201 610

4 615 870

43

woj. świętokrzyskie

61 210

1 273 995

48

woj. warmińsko-mazurskie

81 165

1 450 697

55

woj. wielkopolskie

144 403

3 462 196

42

woj. zachodniopomorskie

87 124

1 721 405

50