PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Lublin: konkurs na realizatora programu profilaktyki próchnicy wśród uczniów

Autor: miro • Źródło: ms
28-01-2021, 08:15
Lublin: konkurs na realizatora programu profilaktyki próchnicy wśród uczniów Konkurs na opiekę stomatologiczną nad uczniami (fot. unsplash)
Prezydent Lublina ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki próchnicy wśród uczniów lubelskich szkół w latach 2021 - 2023.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w latach 2021-2023, udzielających świadczeń stomatologicznych:
- w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół;
- w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych poza szkołami, na terenie których nie ma gabinetu stomatologicznego.

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.).

Wysokość środków finansowych, przeznaczonych z budżetu Lublina na realizację programu zdrowotnego, wynosi 1,9 mln zł:
na rok 2021 – 599,7 tys. zł,
na rok 2022 – 660 tys. zł,
na rok 2023 – 660 tys. zł.

Przewidywany termin realizacji programu (z wyłączeniem okresu wakacji):
w 2021 r. – od 1 marca 2021 r. do 19 listopada 2021 r. 
w 2022 r. – od 2 stycznia 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 
w 2023 r. – od 2 stycznia 2023 r. do 20 listopada 2023 r. 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 do 15 lutego 2021 r.

Koperta powinna mieć oznaczenie nazwy oferenta oraz nazwy programu.

Oferty można przekazywać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Spokojna 2, 20-400 Lublin. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 17 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pok. 296.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 24 lutego 2021 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu  

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH