Umowa na leczenie osadzonych w Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ma obejmować:
- zabiegi stomatologii zachowawczej
- przeglądy jamy ustanej
- sporządzanie wniosków w sprawie leczenia protetycznego osadzonych
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej

Świadczenia będą realizowane w ambulatorium na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi

Dodatkowych informacji udziela dział kadrowo-organizacyjny ZK nr 1 w Łodzi tel. 42 6750417 lub 42 6750475

Termin składania ofert:  14 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2020 r.

Więcej:  sw.gov.pl