• Składka członkowska na samorząd lekarzy i lekarzy dentystów od stycznia 2023 r. wynosić będzie 120 zł miesięcznie (dyskutowano trzy warianty: 120 zł, 100 zł i 90 zł)
  • Lekarze stażyści będą płacić 60 zł miesięcznie. Zwolnieni z opłat na korporację będą lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia
  • Odpis na NIL zmniejszy się z 15 do 10 proc. wpłacanych składek 

NRL wybrała wariant z najwyższą skalą podwyżki składki 

NRL ostatecznie podjęła uchwałę, że od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty. Dyskutowano trzy warianty składek: 120 zł, 100 zł i 90 zł.

Zdecydowano, że lekarze stażyści będą uiszczać połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok życia. 

Rada planuje w najbliższym czasie pochylić się nad kwestią ulg, np. dla lekarzy z niepełnosprawnościami. 

Samorząd lekarzy za wyższymi obciążeniami członków korporacji 

Przypomnijmy, że  podczas ostatniego Zjazdu Lekarzy i Lekarzy Dentystów zadecydowano o obniżeniu odpisu na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej z 15 proc. do 10 proc. Zatem 90 proc. kwoty składki członkowskiej trafi do OIL.

Od 2014 r. składka nie była rewaloryzowana i dotychczas wynosi 60 zł.

Zdecydowana większość izb (20) wypowiedziała się za podniesieniem składki, jedna była przeciwna, dwie izby odpisały, ale nie zajęły stanowiska, twierdząc, że nie leży to w ich kompetencjach, a jedna izba nie odpowiedziała.  

Z analiz zespołu roboczego NRL wynika, że małe i średnie izby na pewno miałyby problemy w 2023 r., jeśli utrzymane zostałyby składki w dotychczasowej wysokości. Największe izby chyba jeszcze nie muszą obawiać się przyszłego roku, ale w kolejnym także i one miałyby trudności z dopięciem swoich budżetów.

- Wszyscy musieliby ograniczyć zakres działalności. Jeśli chcemy mieć silny samorząd lekarski, trzeba pogodzić się ze wzrostem składek – podkreślał Radosław Piwowarczyk, prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej, członek Zespołu roboczego NRL ds. analizy wysokości składki członkowskiej.