• Skoro usta wraz z uzębieniem stanowią narzędzie pracy w przypadku piosenkarki to wydatek na wstawienie implantów, ale też te związane z bieżącym utrzymaniem uzębienia w perfekcyjnym stanie - należałoby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • Kosztem uzyskania przychodu może być ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów
  • Leczenie stomatologiczne, chociaż jest niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, to wydatki z tego tytułu są uwarunkowane stanem uzębienia, a więc są wydatkami o charakterze osobistym

 

Czy dla piosenkarki zadbane zęby są nieodzowne dla kariery?

Piosenkarka, dająca wiele koncertów publicznych, ale także zajmująca się prowadzeniem zajęć i kursów wokalnych, chciała wiedzieć czy wydatki związane z wszczepieniem implantów zębowych mogłaby zaliczyć w koszt uzyskania przychodu firmy, którą prowadzi.

Podczas koncertów, z racji tego, że kobieta najczęściej występuje jako solistka, na materiałach filmowych najczęściej widoczna jest w dużym zbliżeniu. Na uzębienie artystki każdy z widzów zwraca szczególną uwagę. Dlatego w żadnym wypadku artystka nie może pozwolić sobie na ubytki w uzębieniu, gdyż od tego również zależy jej sukces - także w działalności gospodarczej.

Skoro usta wraz z uzębieniem stanowią narzędzie pracy to kobieta uważa, że wydatki na wstawienie implantów, ale też te związane z bieżącym utrzymaniem uzębienia w perfekcyjnym stanie - należałoby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie jest to wydatek związany z reprezentacją, jak i nie jest to wydatek wyłącznie osobisty. Gdyby nie wykonywany zawód podatniczka nie zdecydowałaby się na wstawienie implantów, ani na bieżące drogie usługi stomatologiczne.

Zasady uznawania wydatków za koszt 

Kosztem uzyskania przychodu może być ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów.

Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów podatkowych uzależniona jest m.in. od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
  • wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
  • wydatek jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
  • wydatek został właściwie udokumentowany;
  • wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ustawodawca wiąże bowiem koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Opisany przez artystkę wydatek nie został wprost wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Jednak fakt, że dany wydatek nie został ujęty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uprawnia do automatycznego przyjęcia domniemania, że wszystkie koszty, które nie są wymienione w tym przepisie, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Skoro jednym z warunków zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest poniesienie go w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, kryterium uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu sprowadza się w istocie do ustalenia, czy mógł się on potencjalnie przyczynić do osiągnięcia przychodów, bez względu na to, czy ów skutek się ziści. Wykazywany związek przyczynowo - skutkowy powinien mieć charakter obiektywny.

Leczenie uzębienia - charakter osobisty wydatków 

Podane we wniosku wydatki mają charakter osobisty, a ich poniesienie ma na celu poprawę warunków zdrowotnych i ochronę uzębienia, a nie wykonywanie działalności gospodarczej. Wydatki, jakie podatniczka poniesie na usługi stomatologiczne nie mają związku z prowadzoną przez nią pozarolniczą działalnością gospodarczą, gdyż bezpośrednim celem ich poniesienia będzie zapewnienie prawidłowego stanu uzębienia i funkcjonowania organizmu.

Leczenie stomatologiczne stanowi spełnienie potrzeb osoby, której stan uzębienia tego wymaga, niezależnie od tego czy osoba ta prowadzi działalność gospodarczą. Pomimo zatem wskazania we wniosku, że leczenie stomatologiczne jest niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że wydatki z tego tytułu są uwarunkowane stanem uzębienia, a więc są wydatkami o charakterze osobistym.

To oznacza, że nie jest spełniona, w przypadku zasygnalizowanych wydatków, podstawowa przesłanka zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodu (zawarta w treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), co oznacza, że wydatki te nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki poniesione na usługi dentystyczne, w tym wstawienie implantu zęba, ale też usuwanie kamienia, jak i na bieżące utrzymanie uzębienia w dobrym stanie, nie będą mieć związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą wydatkiem ponoszonym w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie będą mogły zatem zostać uznane za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.