• Lux Med Stomatologia uzyskał Laur Klienta za 2023 r. Konkurs organizowany jest od 17 lat, a nagrody są przyznawane na podstawie plebiscytu powszechnej popularności usług
  • W blisko 60 centrach medycznych grupy LUX MED pracuje 360 specjalistów, zapewniających szeroki zakres usług oraz kompleksowe leczenie dentystyczne pacjentom z abonamentem medycznym oraz bez niego

Laur Klienta 

Laur Klienta to jeden z pierwszych i najbardziej liczących się certyfikatów konsumenckich w kraju. Konkurs organizowany jest od 17 lat, a nagrody są przyznawane na podstawie plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług.

O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez  konsumentów  na poszczególne produkty i usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu.

Laur Klienta stał się swoistą wartością nagradzanych marek będącą pochodną tego jak konsumenci postrzegają dany produkt, usługę lub firmę w kontekście jakości i innowacyjności, a do tego obrazuje pewny rodzaj emocjonalnego przywiązania do marki.

Potencjał LUX MED

W grupie LUX MED w blisko 60 centrach medycznych pracuje 360 specjalistów, zapewniających szeroki zakres usług oraz kompleksowe leczenie dentystyczne pacjentom z abonamentem medycznym oraz bez niego. 

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013 r.), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.

Firma świadczy usługi w Polsce od 30 lat.

Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę dla ponad 2,5 mln pacjentów:

  • ambulatoryjną, diagnostyczną,
  • rehabilitacyjną,
  • stomatologiczną,
  • psychologiczną,
  • szpitalną i długoterminową

Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3 tys. poradni partnerskich.

Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 tys. osób, w tym ok. 8 tys. lekarzy i 5 tys. wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.

Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.