• Lakowanie zębów ma udowodnione korzyści i dla zdrowia jamy ustnej i dla portfela publicznego ubezpieczyciela.
  • Są szczególnie korzystne w grupie dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy zębów.
  • Lakowanie bruzd zębów trzonowych u małych dzieci  pozwala w skali całego kraju  oszczędzić amerykańskiemu systemowi opieki zdrowotnej około 148 mln dol. rocznie.

 Zabiegi lakowania zębów powinny być finansowane z państwowego budżetu, szczególnie u dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju próchnicy, dowodzą autorzy badania opublikowanego w Journal of the American Dental Association.

Próchnica mlecznych zębów dużo kosztuje

Na całym świecie próchnica jest jedną z najczęstszych chorób dzieci, której można skutecznie zapobiegać. Około 21 proc.  dzieci w wieku od 2 do 5 lat w Stanach Zjednoczonych ma próchnicę, a najbardziej dotknięte nią są mniejszości etniczne i dzieci w rodzinach o niskich dochodach.

Ponadto 59 proc. amerykańskich dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest zagrożonych próchnicą. Według autorki badania dr Yary Halasa-Rappel, ok. 57 mln mlecznych zębów trzonowych u dzieci w wieku przedszkolnym należałoby lakować; jednak większość stanowych programów Medicaid nie refunduje kosztów takiego zabiegu.

Lakowanie zębów jako sposób na  oszczędzanie

Autorzy pracy badali  przez pięć lat opłacalność  zabiegów lakowania mlecznych trzonowców, do których wykorzystywano produkty na bazie żywicy,  stosowane u dzieci poniżej 6 lat z  wysokim ryzykiem próchnicy. Porównywano koszt opieki stomatologicznej dzieci z zębami zabezpieczonymi lakiem i nielakowanymi,  leczonych w przychodniach lub szpitalach.

W sumie oszacowano ryzyko rozwoju próchnicy w 1884 mlecznych trzonowcach. W ciągu pięciu lat koszt opieki nad dzieckiem z nielakowanymi zębami trzonowymi wyniósł 90 dolarów. Po lakowaniu już tylko 75 dolarów. U dzieci po zabiegu lakowania próchnica nie rozwijała się średnio przez 4,85 roku, natomiast bez lakowania okres, w którym dentysta nie musiał ingerować trwał średnio 4,32 roku.

Lakowanie wszystkim się opłaca

Zatem zabieg lakowania dawał oszczędności rzędu 25 dolarów rocznie, co zamykało się w sumie  742 mln  dolarów w okresie pięciu lat, zaś rocznie nieco ponad 148 mln dolarów.

Badanie miało kilka ograniczeń; na przykład wyniki mogą nie być uogólnione na dzieci, które mają niskie lub umiarkowane ryzyko próchnicy. 

- Aby osiągnąć długoterminowe cięcia kosztów, ubezpieczenia stomatologiczne (i te prywatne i te państwowe) powinny obejmować lakowanie mlecznych   trzonowców, napisała dr  Yara Halasa-Rappel, z Commonwealth Medicine, University of Massachusetts Medical School, w Stanach Zjednoczonych.