• MZ wspiera EDM, ale bezpośredniego finansowania zadań w tym zakresie nie będzie.
  • Centrum e-Zdrowia prowadzi działania wspierające integrację z P1.
  • Istnieje szansa na realizację inwestycji IT w obszarze ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowej do 2027 r.

 

Koszt EDM obciąża świadczeniodawców 

Odpowiedź płynąca z Ministerstwa Zdrowia nie jest krzepiąca, bowiem okazuje się, że nie są planowane działania, które miałyby na celu zwrócenie lekarzom dentystom kosztów "rejestracji" Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Enigmatycznie brzmi zapewnienie, że istnieje jednak możliwość kontynuowania wsparcia w zakresie informatyzacji dla różnych grup podmiotów leczniczych, ale to będzie dopiero przedmiotem analiz po stronie Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenia w zakresie EDM nie zastąpią finansowania

Resort zdrowia na swoje usprawiedliwienie dodaje, że w okresach poprzedzających wejście w życie kolejnych e-usług zdrowotnych, zarówno ono same, jak i NFZ oraz Centrum e-Zdrowia wspierały świadczeniodawców w procesie transformacji cyfrowej poprzez różne formy dofinansowania.

Centrum e-Zdrowia dalej prowadzi szereg działań wspierających integrację z P1. Trwają szkolenia w ramach projektu: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych. Chodzi o zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą EDM. Omawiane są zagadnienia z zakresu EDM i zdarzeń medycznych.

Perspektywa asygnowania środków na EDM do 2027 r. 

Ogólnie brzmią zapewnienia, że kolejną szansą na realizację inwestycji IT w obszarze ochrony zdrowia będzie nowa perspektywa finansowa do 2027 r., w której jako kluczowe działania w obszarze zdrowia wskazuje się:
- zwiększenie dostępności do świadczeń,
- wsparcie infrastrukturalne,
- dalszą informatyzację systemu ochrony zdrowia.