PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto chce leczyć zęby uczniów w Świdnicy

ms
04-09-2020, 08:21
Kto chce leczyć zęby uczniów w Świdnicy Dentysta dla uczniów szkół podstawowych w gminie Świdnica (foto: pixabay)
Gmina Świdnica poszukuje realizatora programu polityki zdrowotnej w 2020 r. „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych” (poza systemem NFZ).

 

Wójt Gminy Świdnica ogłosił 2 września 2020 r. konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”.

Przedmiot konkursu: wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica” w 2020 r.

W programie polityki zdrowotnej mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Świdnica, dzieci powyżej 8 roku życia, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do klas III i V.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 40 tys. zł. Jeżeli kwota zaproponowana przez oferenta przekroczy kwotę, jaką Gmina Świdnica zamierza przeznaczyć na realizację programu, gmina zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia o konkursie lub zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej.

Termin wykonania umowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do 18 grudnia 2020 r.

Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do korzystania z programu zdrowotnego wynosi  290 dzieci.

Termin składania ofert: 18 września 2020 r., do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 września 2020 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, ul B. Głowackiego 4, 58-100, sala 212.

Termin, do którego oferent będzie związany ofertą: 21 dni

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, tel. 74 852 30 67 wew. 222. 

Cel główny programu to poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci uczęszczających  do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica poprzez intensyfikację działań profilaktycznych poprzez:
- promocję zachowań prozdrowotnych dotyczących higieny jamy ustnej,
- zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej,
- przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy i chorób przyzębia oraz wadom zgryzu u dzieci,
- włączenie rodziców i środowiska szkolnego do działań profilaktycznych,
- obalenie stereotypów, iż nie ma konieczności leczenia zębów mlecznych,
- zmniejszenie zjawiska strachu przed wizytą w gabinecie stomatologicznym wśród dzieci,
- zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych dla dzieci z terenów wiejskich,
- ograniczenie przypadków zaawansowanej próchnicy oraz utraty zębów u dzieci,
- zmniejszenie kosztu leczenia stomatologicznego w późniejszych latach,
- wzrost świadomości rodziców na temat korzystania ze świadczeń stomatologicznych przysługujących ich dzieciom w ramach NFZ,
- dalszy monitoring stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i ocena potrzeb zdrowotnych badanej populacji uczniów na terenie gminy Świdnica.

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH