Usługi służyć mają: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jamy ustnej. Zamówienie obejmuje procedury stomatologiczne, wraz z materiałami, bez względu na ich rodzaj (z wyłączeniem usług z zakresu protetyki).

Z usługi stomatologicznej korzystać będą osoby dorosłe oraz dzieci.

Placówka, w której świadczone będą usługi, powinna znajdować się na terenie Przemyśla.

Świadczenia powinny być oferowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00 (co najmniej).

Czas oczekiwania na wizytę od momentu telefonicznego zgłoszenia nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Dzień zgłoszenia nie jest wliczany do czasu oczekiwania.

Szacunkowa liczba osób skierowanych na badania: 100
Data składania wniosków, ofert: 15/ października do godz. 09:30
Termin związania ofertą; 30 dni

Kontakt:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
37 - 700 Przemyśl
ul. Mickiewicza 34
Adres strony internetowej SIWZ: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl