PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto chce leczyć stomatologicznie 1320 uczniów ze szkół gminy Stęszew

Autor: miro • Źródło: ms
28-04-2022, 09:43
Kto chce leczyć stomatologicznie 1320 uczniów ze szkół gminy Stęszew Kto chce leczyć uczniów w gminie Stęszew Fot. AdobeStock
Burmistrz Gminy Stęszew zaprasza świadczeniodawców do udziału w przetargu na realizację usług ogólnostomatologicznych dla uczniów pięciu szkół podstawowych z terenu gminy.
  • Przetarg na realizowanie świadczeń stomatologicznych w szkole na terenie gminy Stęszew (woj. wielkpolskie)
  • Opieka stomatologiczna nad 1320 uczniami z pięciu szkół podstawowych 

Zaproszenie dla dentysty do pracy w podstawówce w Stęszewie

Świadczenia opieki stomatologicznej powinny być realizowane w pomieszczeniu przeznaczonym na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Stęszewie, w budynku przy ul. Szkolnej 1 (woj. wielkopolskie).

Oferent powinien wyposażyć pomieszczenie w sprzęt umożliwiający realizację świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej. Organ prowadzący przewiduje zawarcie porozumienia z jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy uczniów szkół, dla których gmina Stęszew jest organem prowadzącym.

Opieka stomatologiczna nad 1320 uczniami 

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież z szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa w Stęszewie - ok. 920 uczniów,
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Stęszewie - ok 30 uczniów,
3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeziorkach - ok. 160 uczniów,
4. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie - ok. 150 uczniów,
5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu - ok. 130 uczniów.

Opieka stomatologiczna nad uczniami odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie,
- zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub zatrudnianiu specjalistów,
- kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, z dopiskiem OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI.

Termin składania ofert: 9 maja 2022 r. do godz. 15:00. (w przypadku ofert kierowanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe o zadaniu można otrzymać pod tel. 618197138.

Opieka stomatologiczna obejmuje: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

Wykaz świadczeń stomatologicznych 

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1199).

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia -określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.). w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej finansowane są ze środków ujętych w planie finansowym NFZ i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH