PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Koszt chorób przyzębia w skali EU

Autor: nieck • Źródło: en
15-06-2021, 14:25
Koszt chorób przyzębia w skali EU Periodontolodzy wskazują na konieczność obniżenia kosztów leczenia stomatologicznego (fot. Pixabay)
Finansowe argumenty, przemawiające za profilaktyką i leczeniem chorób dziąseł, przedstawia w opublikowanym 15 czerwca 2021 r. raporcie Economist Intelligence Unit.
  • Europejska Federacja Periodontologii prowadzi działania nagłaśniające znaczenie zdrowia dziąseł dla lepszej jakości życia.
  • Ceny zabiegów stomatologicznych stanowią barierę w leczeniu wczesnych stadiów chorób przyzębia.
  • Pacjenci umawiają się na wizytę u dentysty tylko wtedy, gdy mają problem, unikają kontrolnych badań stomatologicznych ze względu na koszt.
  • W celu zwiększenia skuteczności walki z chorobami przyzębia konieczna jest skuteczniejsza profilaktyka (dla wszystkich grup wiekowych - od dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej po osoby dorosłe).

Kompleksowa analiza kosztów finansowych i chorób dziąseł w sześciu krajach Europy Zachodniej została opracowana (jako niezależne badanie) przez Economist Intelligence Unit (na zlecenie Europejskiej Federacji Periodontologii - EFP).

Do tej pory powstało niewiele badań, które modelowałyby obciążenie finansowe związane zarówno z leczeniem, jak i brakiem leczenia stanów zapalnych przyzębia. W zasadzie nie szacowano wcześniej wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI)  w przypadku leczenia periodonotologicznego. 

Na zlecenie EEP powstały modele oceny finansowej:
- rozbudowanej profilaktyki;
- intensywnego leczenia chorób przyzębia na wczesnych etapach rozwoju;
- leczenia zaawansowanych stadiów chorób przyzębia.

Modelowanie tych wskaźników zostało wykonane dla: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

W celu zmierzenia kosztów profilaktyki i leczenia wykorzystano wytyczne dotyczące zasad postępowania w przypadku chorób przyzębia Europejskiej Federacji Periodontologii (w zależności od stanu zaawansowania choroby: stan zapalny dziąseł, niezdiagnozowane zapalenie przyzębia, zdiagnozowane zapalenie przyzębia). Dla każdego kraju szacowano liczbę osób rozpoczynających leczenie na każdym z zakładanych etapów modelowania.

Różne stadia choroby dziąseł w okresie 10 lat według kilku scenariuszy (punkt odniesienia: bieżąca sytuacja w zakresie profilaktyki i leczenia):
- nie leczy się paradontozy;
- rozpoznaje się i leczy 90 proc. przypadków paradontozy;
- wskaźnik leczenia zapalenia dziąseł spada z 95 proc. do 10 proc.;
- przypadki zapalenia dziąseł są eliminowane dzięki lepszej higienie jamy ustnej (skuteczna profilaktyka chorób przyzębia);

Dzięki opracowanym modelom można było obliczyć wpływ każdego scenariusza na koszty całkowite, zwrot z inwestycji z leczenia i zmianę długości okresu zdrowego życia w porównaniu z punktem odniesienia.

Koszt kontynuacji scenariusza bazowego (bez zmian) wahał się od 18,7 mld euro w Holandii do 96,8 mld euro we Włoszech w ciągu 10 lat.

Wyniki modelowania skutków profilaktyki  i  leczenia chorób przyzębia

We wszystkich krajach ograniczenie leczenia periodontologicznego oczywiście skróciło okres życia w zdrowiu i miało ujemny zwrot z inwestycji.

Natomiast wyeliminowanie zapalenia dziąseł (bardzo dobra higiena jamy ustnej) doprowadziło do wydłużenia lat zdrowego życia, obniżenia kosztów leczenia i wysokiego wskaźnika zwrotu z inwestycji we wszystkich krajach.

POLECAMY W SERWISACH