• Trwa konkurs ofert na czynności techniczne z zakresu protetyki w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie 
  • Umowa będzie obowiązywać przez 24 miesiące od dnia podpisania dokumentu
  • Oferty można składać do 23 stycznia

Mazowieckie Centrum Stomatologii. Konkurs ofert w zakresie protetyki

Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie ogłosiło konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki.

Warunki stawiane oferentom przez MCS w Warszawie: 

2-letnia umowa z MCS. Oferty do 23 stycznia

Umowa ma być podpisana na okres 24 miesięcy. Początek realizacji świadczeń - od dnia podpisania umowy.

Jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 r.