W ramach konkursu ofert powinny być realizowane następujące zadania:
- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę lub lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej w Poradni Stomatologicznej oraz Poradni Stomatologicznej dla dzieci;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodontycznej;
- udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza dentystę specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii twarzowo-szczękowej lub periodontologii lub lekarza dentystę specjalistę Iº w dziedzinie chirurgii stomatologicznej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej;
- wykonywanie specjalistycznych usług dentystycznych przez technika dentystycznego/technika protetyka.

Termin składania ofert: 26 listopada 2021 r.
Ogłoszenie 
Szczegółowe warunki konkursu ofert 
Formularz ofertowy 
Załącznik nr 1 do SWKO (oświadczenia oferenta) 
Załącznik nr 2 do SWKO (formularz cenowy)