• Mazowieckie Centrum Stomatologii to referencyjny ośrodek leczenia problemów ze zdrowiem jamy ustnej
  • Placówka oferuje pomoc specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii, więc stale poszukuje dentystów. Trwa konkurs ofert dla lekarzy ortodontów zainteresowanych pracą w ramach kontraktu
  • Nowy konkurs ofert lekarzy ortodontów trwa do 12 września 2022 r.

MCS w Warszawie szuka ortodontów

Mazowieckie Centrum Stomatologii  w Warszawie  świadczy usługi z zakresu stomatologii ogólnej i stomatologii dziecięcej oraz wielu specjalizacji, tj. protetyki, ortodoncji, periodontologii i implantologii.

MCS ogłosiło konkurs ofert na świadczenia zdrowotne związane z leczeniem ortodontycznym.

Umowa z placówką będzie podpisana na 36 miesięcy. 

Poradnia Ortodoncji CMS. Pacjentów nie zabraknie

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można się zapoznać na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Stomatologii ( www.mcs-przychodnia.pl).

Termin składania ofert: 12 września 2022, do godz. 12:30

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który można (wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem asortymentowo-cenowym oraz wzorem umowy) pobranym w siedzibie Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1, III piętro pok. 319 w godz. 8.00 — 16.00).

Oferta ma być złożona w kopercie z pieczątką oferenta i dopiskiem: Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne w zakresie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Nr ref. KO/09/22 nie otwierać przed 12.09.2022 r. godz. 12:30

Otwarcie ofert zaplanowane jest na 12 września godz. 13:00. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia i otwarcia ofert.

Przewidywany okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.