PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na świadczenia stomatologiczne dla dzieci szkół powiatu łowickiego

Autor: miro • Źródło: ms
09-06-2021, 11:15
Konkurs na świadczenia stomatologiczne dla dzieci szkół powiatu łowickiego Konkurs ofert na objęcie opieką stomatologiczną uczniów (fot. unsplash)
Zarząd Powiatu Łowickiego zaprosił lekarzy dentystów z terenu powiatu łowickiego do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest właśnie ten powiat.

Opieka stomatologiczna będzie dotyczyć 2 974 uczniów (według stanu na 17 maja 2021 r.) i ma obejmować dzieci i młodzież z następujących szkól i placówek oświatowych:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu;
2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu;
3. Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu;
4. Zespół Szkól Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu;
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu;
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu;
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu;
8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi.

Opieka stomatologiczna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i jest udzielana poza kolejnością.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Świadczenia są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d. ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków' publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu leczniczego, z którym powiat łowicki zawrze porozumienie na świadczenie usług stomatologicznych.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzaniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1199 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:
Formularz oferty wypełniony według wzoru (patrz warunki konkursu ofert);
Kserokopie potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru;
Kserokopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych:
Oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności ).

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „ Opieka stomatologiczna uczniów szkól i placówek. dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki" lub przesłać mailem na adres starostwow.powiatlowicki.pl.

Ofertę należy złożyć do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00.

Warunki konkursu ofert 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH