PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na realizatora programu profilaktyki stomatologicznej. Wartość umowy 60 tys. zł

Autor: miro • Źródło: ms
21-05-2022, 08:32
Konkurs na realizatora programu profilaktyki stomatologicznej. Wartość umowy 60 tys. zł Kto chce realizować program profilaktyki dla dzieci Fot. AdobeStock
Trwa konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć”. Chodzi o profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci pięcioletnich z terenu Ostrowa Wielkopolskiego.
  • Można składać oferty w programie profilaktyki próchnicy dla 736 przedszkolaków
  • Liczy się najniższa cena badań stomatologicznych
  • Konkurs trwa do 3 czerwca  

Program profilaktyki dla dzieci w dwóch etapach

Etap I:
- szkolenie rodziców/opiekunów  prawnych  dzieci  pięcioletnich przez lekarza stomatologa (736 osób);
- zakres   szkolenia –  profilaktyka próchnicy zębów w szczególności z uwzględnieniem nauki prawidłowej techniki mycia zębów;
- termin realizacji – zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami palcówek oświatowych;
- miejsce realizacji - placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski

Etap II
Wizyta dzieci pięcioletnich zamieszkujących Ostrów Wielkopolski w gabinecie stomatologicznym (736 osób).

Świadczenia w programie profilaktycznym 

Zakres świadczeń:
- przegląd jamy ustnej (badanie),
- profilaktyka wad zgryzu,
- instruktaż mycia zębów,
- opracowanie diagramu,
- usunięcie osadów na płytce nazębnej,
- lakierowanie.

Po wizycie rodzice/opiekunowie prawni otrzymają wytyczne dotyczące działań zapobiegawczych dostosowane do konkretnych problemów pojawiających się w jamie ustnej dziecka. 

Harmonogram i koszt programu profilaktycznego

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu: 60 tys. zł (w tym szkolenie 5 tys. zł).

Wybrana zostanie oferta o najniższym  koszcie badań jednej osoby.

W przypadku gdy zostaną złożone co najmniej dwie oferty, zawierające taki sam najniższy koszt badań osoby, komisja konkursowa dokona oceny możliwości realizacji programu przez oferentów uwzględniając następujące kryteria:
- kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne –  50 pkt.,
- liczbę osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne – 30 pkt.,
- warunki lokalowe przewidziane do realizacji programu – 20 pkt.

Oferty mogą być składane przez podmioty lecznicze, w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Termin składania ofert: do 3 czerwca 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście:
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferenci są związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział Spraw Społecznych, tel. 62 58 22 501 lub 62 58 22 503 (513).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH